Paulus Potterlaan II (Naarden)

Archiefnummer: 
BK-2007-03
Categorie: 
Documenten
Beschrijving: 

Historische Kring Bussum ... De brug van Naarden en Bussum (deel 2)
Brug over de gemeentegrens tussen Bussum en Naarden.
Uitgewerkte en niet uitgevoerde plannen voor bebouwing tussen de Godelindeweg en Brediusweg; inclusief brug over de Nagtglassloot.
Tekst: Hans Jonker

Trefwoord: 
Buurgemeenten
Locatie: 
archief
Uitgever: 
Bussumse Krant 18 januari 2007, p.8
Bijlage: