1992 Bestemmingsplan Sint Vitus gebied

Archiefnummer: 
HKB4788A
Categorie: 
Kaarten en plattegronden
Beschrijving: 

Bestemmingsplan Sint Vitus, behelst het bebied tussen Herenstraat/Kerkstraat, Nieuwstraat, Laarderweg, Singel, Gooibergstraat en het spoor..
HKB4788A gekleurde kaart en een zwart/wit kaart HKB4788B (niet gescand).
Bestemmingsplan bevindt zich in AD71 onder nr. HKB4788

Trefwoord: 
Bestemmingsplannen
Locatie: 
lade 9 onderin
Uitgever: 
RBOI
Datum: 
21-05-1992
Bijlage: