1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

Archiefnummer: 
HKB4107Ca
Categorie: 
Kaarten en plattegronden
Beschrijving: 

3 kaarten. Bijlage A-1 Linkerdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Afm 74 cm x 42 cm
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

Trefwoord: 
Bestemmingsplannen
Locatie: 
lade 9 rechts
Uitgever: 
Gemeente Bussum
Datum: 
12-09-1986
Bijlage: