1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

Archiefnummer: 
HKB4107Ab
Categorie: 
Kaarten en plattegronden
Beschrijving: 

3 kaarten. Bijlage A-13 Rechterdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

Trefwoord: 
Bestemmingsplannen
Locatie: 
lade 9
Uitgever: 
Gemeente Bussum
Datum: 
12-09-1986
Bijlage: