Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 493
Afbeelding Titel Archiefnummeraflopend sorteren Beschrijving
1904/1905 Plan van wegenaanleg in de gemeente Bussum. HKB2172

Wegenplan (zonder straatnamen) van het Brediuskwartier 1904-1905.sectie B, schaal 1:2500. Vermoedelijk afkomstig uit archief van K. de Bazel.
afm. 71 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53392.pdf
1919 Omgeving Brediusweg-Huizerweg HKB2173

Plan van straten en sloten in Brediuskwartier anno 1919
Ontwerp Constantijn Huygenslaan en Vondellaan (sluit aan op HKB2174)
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53232.pdf
1919 Stratenplan Huizerweg, Keizer Ottostraat HKB2174

Situatie gebied rond Huizerweg juli 1919, met kadastergegevens, tekening van Gemeente Bussum
Kaart sluit aan op HKB2173.
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53229.pdf
1985/1986 Bestemmingsplan Verbindingslaan HKB2175

Plankaart 1:2000 (verkleind), betrekking hebbende op gebied begrensd door Oud-Bussummerweg, De Genestetlaan, Landstraat, Huizerweg en F. van Eedenweg.
Afm 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54359_0.pdf
1985 Bestemmingsplan Hamerstraat HKB2176B

Foto van plankaart in kleur schaal 1: 2.000 (verkleind), betrekking hebbend op gebied begrensd door Voormeulenweg, Laarderweg, Schaepmanlaan, Nijverheidswerf, Dr. A. Kuyperlaan. .Afm 42 cm x 33 cm
Tevens grote plankaart aanwezig (HKB2176) Afm 63 cm x 91 cm (lade 9 onderin)
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54358.pdf
1987 Bestemmingsplan HKB2177

Plankaart behorend bij bestemmingsplan betrekking hebbend op gedeelte Brediuskwartier begrensd door Jan Toebacklaan, Amersfoortse Straatweg, Huizerweg en Rijnvis Feithlaan; Schaal 1: 2500 (verkleind)
Afm 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54356.pdf
1985/1986 Bestemmingsplan omg. Zandzee HKB2178A

Bestemmingsplan omg. Zandzee, deel Beerenstein en zuidelijk, zwart/wit
Afm 63 cm x 98 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75048.pdf
1985/1986 Bestemmingsplan Zandzee HKB2178Ba

Linker deel van gekleurde kaart van Bestemmingsplan "Zandzee '85". Grotere bestemmingsplankaart HKB2178A bevindt zich in lade 9 onderin
HKB2178C is Toelichting op bestemmingsplan (in AD01)
Afm. hele kaart 53 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49730_0.pdf
1985/1986 Bestemmingsplan Zandzee HKB2178Bb

Rechter deel van gekleurde kaart van Bestemmingsplan "Zandzee '85". Grotere bestemmingsplankaart HKB2178A bevindt zich in lade 9 onderin, is niet gescand.
HKB2178C is Toelichting op bestemmingsplan (in AD01)
Afm hele kaart 53 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2016/70562.pdf
1960 Plattegrond en stratenlijst van de gemeenten Bussum en Naarden. HKB2183a

Noordelijk deel van stratenkaart van Bussum en Naarden ca.1960, schaal 1:10.000
Vergelijkbare kaart HKB4652 uit 1939 heeft nog geen bebouwing op de Eng. Er zijn 2 identieke kaarten aanwezig. (verschil in de advertenties aan de zijkant)
afm 56 cm x 44 cm
Het stratenregister en...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54079.pdf
1960 Plattegrond en stratenlijst van de gemeenten Bussum en Naarden. HKB2183b

Zuidelijk deel van stratenkaart van Bussum en Naarden ca.1960, schaal 1:10.000. . . Vergelijkbare kaart HKB4652 uit 1939 heeft nog geen bebouwing op de Eng. Er zijn 2 identieke kaarten aanwezig. (verschil in de advertenties aan de zijkant)
afm 56 cm x 44 cm
Het stratenregister en...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54080.pdf
1824 Kadasterkaart van Bussum, sectie B HKB2195

Kadasterkaart (getekend) schaal, uit ca. 1824, van het huidige Brediuskwartier, aan de onderzijde begrensd door de Huizerweg. Aan linkerzijde is de vaart en haven getekend.
Afm. 61 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55333.pdf
1988/1989 Bestemmingsplan Bellamy HKB2263Aa

Oostelijk deel van de plankaart behorende bij bestemmingsplan Bellamy. Betreft groot deel van Brediuskwartier inclusief parken. Schaal niet aangegeven. Foto van voorzijde toelichtende brochure HKB2263B.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54549.pdf
1988/1989 Bestemmingsplan Bellamy HKB2263Ab

Westelijk deel van de plankaart behorende bij bestemmingsplan Bellamy. Betreft groot deel van Brediuskwartier inclusief parken. Schaal niet aangegeven. Foto van voorzijde toelichtende brochure HKB2263B.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75851.pdf
1988/1989 Bestemmingsplan Bellamy HKB2263Ac

Zuidelijk deel van de plankaart behorende bij bestemmingsplan Bellamy. Betreft groot deel van Brediuskwartier inclusief parken. Schaal niet aangegeven. Foto van voorzijde toelichtende brochure HKB2263B.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75852.pdf
1989 Informatie over het voorontwerp bestemminsplan Bellamy HKB2263B

Toelichting op bestemmingsplan Bellamy, met foto's van de bestaande situatie. Het betreft een groot deel van het Brediuskwartier inclusief de parken.
Afm 29 cm x 21,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54548.pdf
1964 Bussum uitbreidingsplan HKB2264

Plankaart uit 1964 met hoofdzakelijk bestaande bebouwing
Uitbreidingsplan 't mouwtje/Beatrixplantsoen.
afm 89 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54176.pdf
1973 Bestemmingsplan Oostereng 73 HKB2265a

Plankaart behorende bij bestemmingsplan 1:1000, linker deel van blad. Opgesteld door de afdeling Stedenbouw van de gemeente Bussum. Rechterdeel van blad op HKB2265a.Tekening is van groot formaat, scan is daarom van slechte kwaliteit
Afm 189 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57747.pdf
1973 Bestemmingsplan Oostereng '73 HKB2265b

Plankaart behorende bij bestemmingsplan 1:1000, rechterdeel van blad. Opgesteld door de afdeling Stedenbouw van de gemeente Bussum. Linkerdeel van blad op HKB2265a.Tekening is van groot formaat, scan is daarom van slechte kwaliteit
Afm 189 cm x100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57746.pdf
1824 Kadastrale kaart van 1824, sectie A, Eerste blad; een gedeelte van het Spiegel. HKB2267

Kaart van 1824, sectie A, Eerste blad; een gedeelte van het Spiegel. Handgeschreven kopie van kaart met oudste kadastrale nummering. Tekst is vrij recent aangebracht. Herkenbare percelen bos, nauwelijks bebouwing aangegeven.
Afm. 50 cm x 31 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54932.pdf
1860 Het Landgoed Cruysbergen HKB2516

Tekening op basis van kadasterkaart gemeente Bussum sectie A, daarvoor sectie C heide.
afm 32 cm x 34 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52714.pdf
1906 Gemeente Bussum, sectie B, schaal 1 a 2500 HKB2517

Kaart betreffende aankoop gearceerde gedeelte. Zichtbaar is de aansluiting van de Brediusweg op de vaart van Naarden naar Bussum, de Brediusdam. Verder ingetekend de Lammert Majoorlaan
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55091.pdf
1890 Brinklaan (Haven) HKB2518

Haven en omgeving ca. 1890
Reconstructie van inrichting (straten en bebouwing) van havengebied. Vermoedelijke auteur Martin Heyne.
afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55781.pdf
1904 Uitbreidingsplannen in de Gemeente Bussum Schaal 1: 2500 HKB2519

Zwart-wit kopie van tekening met gestippeld de toekomstige aanleg van de Brediusweg, aansluitende lanen en verloop Oud Bussummerweg. Ook aangegeven eigendommen van de gemeente e.a.
Afm. 60 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54931.pdf
1900 Plan voor het verleggen der Oud Bussummerweg HKB2520a

(Linker deel) Kopie van fragment van kadasterkaart met verlegging van de Oud-Bussummerweg (gearceerd), sectie B ca. 1900; schaal 1:2500
Afm. 63 cm x 30 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55780.pdf
1900 Plan voor het verleggen der Oud Bussummerweg HKB2520b

(Rechter deel) Kopie van fragment van kadasterkaart met verlegging van de Oud-Bussummerweg (gearceerd), sectie B ca. 1900; schaal 1:2500
Afm. 63 cm x 30 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75784.pdf
1890 Zanderij Brandhof HKB2521

Kopie van tekening van terreinen van Brandhof naast de Huizerweg, met door de gemeente Bussum geprojecteerde wegen (verlegging van de Oudbussummerweg) en afzandingssloot ca 1890.
afm. 52 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54930.pdf
1824 Kadastrale kaart van 1824, sectie A, blad 2; een gedeelte van Het Spiegel. HKB2587

Vergroting van fragment van kadasterkaart van 1824, sectie A, blad 2, van 't Spiegel, begrensd door Meerweg, Spiegelstraat en Plaggenweg. Daarnaast een verkleinde situatie van landgoed Cruysbergen dat hierop aansluit
afm. 70 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55783.pdf
1918 Sleeswijk 's Kaart voor Gooi- en Eemland HKB2594A

Titelblad van Sleeswijks Atlas, Kaart voor Gooi-en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, uitgave 1918

Kaart voor Gooi -en Eemland voor wandelaars, wielrijders en auromobilisten

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52912.pdf
1918 Sleeswijk 's Kaart voor Gooi- en Eemland HKB2594B

Eerste pagina van beoordelingen van deze atlas, met o.a kaart van Gooi- en Eemland; uitgegeven ca. 1918
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52914.pdf
1918 Sleeswijk 's Kaart voor Gooi- en Eemland HKB2594C

Bij de kaart gevoegde index van de kaarten van Nederland en enkele beoordelingen daarvan.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52935.pdf
1918 Sleeswijk 's Kaart voor Gooi- en Eemland HKB2594D

Sleeswijk's Kaart voor Gooi-en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, uitgave 1918

Kaart voor Gooi -en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten

Zie voor de kaart ook HKB1592

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74767.pdf
1925 Sleeswijk's Kaart van Gooi- en Eemland HKB2594E

Vervolgpagina (3) met beoordelingen van deze atlas; uitgegeven Bussum, ca. 1925

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52915.pdf
1918 Sleeswijk 's Kaart voor Gooi- en Eemland HKB2594F

Vervolgpagina (5) met beoordelingen van deze atlas; uitgegeven Bussum, ca. 1918

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52918.pdf
1723 Goylandt, met de Nieuwe Limiet-schijding tussen Goylandt en het Sticht van Utrecht HKB2635

Heruitgave in 1992 van kaart 'Goylandt', getekend en ingekleurd door M. Walraven in 1723 (Stad en Lande Stichting, Huizen)
(Ach Lieve Tijd - Duizend jaar het Gooi en de Gooiers)
Achterkant: Stadhuis en markt te Naarden (Cornelis Springer 1864; Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam)...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51346.pdf
1793 Kaart van Amstelland HKB2672

Nieuwe kaart van Amstelland, Weesperkerspel, de Loosdrecht enz.
Beschrijving van o.a. Gooiland anno 1793, getekend door L. van Ollesen
Afm. 33 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51073.pdf
1972 Hilversumse Meent HKB2680

Hilversumse Meent
Publieke Werken, afd grondzaken.
Stratenplan Hilversumse Meent
Afm 100 cm x 142 cm.
Er is een klein stukje van de kaart gescand.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75057.pdf
1929 Kaart van de Rijwielpaden in Gooi- en Eemland HKB2772

Uitgegeven door de Vereniging voor aanleg en onderhoud van rijwielpaden in Gooi- en Eemland ter herinnering van het 15-jarig bestaan (1914-1929).
Fraaie gedetailleerde kleurenkaart, 1:25.000, bewerkt door G. Hartstra.
2 exemplaren aanwezig
afm 30 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54929.pdf
1929 Kaart van de rijwielpaden in Gooi- en Eemland HKB2772A

Zwart/wit kopie van kaart (HKB2772A) met rijwielpaden anno 1929, uitgave t.g.v. 15 jarige bestaan van de vereniging 1914-1929. Bewerkt door G. Hartstra. Deelkaart 1:25.000.
afm 42 cm x 59 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53597.pdf
1832 Gemeente Hilversum sectie B, Bussemereng HKB2830

Kadasterkaart uit 1832 van het toen nog Hilversumse deel van de Bussemer Eng. Schaal 1:2500, opgemeten door A. van Oosterhout. Dit grondgebied is in 1902 overgegaan naar de gemeente Bussum.
afm 59 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55334.pdf
1989 Kaart van het Gooi HKB2842

Kom op voor 't Gooi
Uitgave van het Goois Natuurreservaat, wandeltochten, actie voor heideschapen. 1989

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/56538.pdf
1824 Kaart der gemeente Bussum HKB2923a

Linker deel van de kaart van Bussum
De kaart is vervaardigd door A. van Oosterhout, landmeter eerste klasse van het kadaster in het jaar 1824.
afm 61,5 cm x44 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2018/74533.pdf
1824 Kaart der gemeente Bussum HKB2923Aa

Westelijk deel van een calque van een deel van de kaart van Bussum
Calque gemaakt in 1956 van de kaart HKB2923a en b.
Het is een deel (sectie B) van de oorspronkelijke Eng (tussen Huizerweg en de latere Brediusweg) zonder bebouwing maar ingevuld met perceelnummers

afm 64,5 cm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75863.pdf
1824 Kaart der gemeente Bussum HKB2923Ab

Oostelijk deel van een calque van een deel van de kaart van Bussum
Calque gemaakt in 1956 van de kaart HKB2923a en b.
Het is een deel (sectie B) van de oorspronkelijke Eng (tussen Huizerweg en de latere Brediusweg) zonder bebouwing maar ingevuld met perceelnummers

afm 64,5 cm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75854.pdf
1824 Kaart der gemeente Bussum HKB2923b

Rechter deel van de kaart van Bussum
Dekaart is vervaardigd door A. van Oosterhout, landmeter eerste klasse van het kadaster in het jaar 1824.
afm 61,5 cm x44 cm; schaal 1:10.000.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2019/75675.pdf
1930 Overzichtskaart der gemeente Bussum HKB2945A

Overzichtstekening der gemeente Bussum, schaal 1:2500. Bestaande en geprojecteerde wegen, plantsoenen en water alsmede openbare en dienstgebouwen. Moderne GIS-tekening met vooroorlogse situatie.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74846.pdf
1930 Overzichtskaart der gemeente Bussum HKB2945B

Overzichtstekening met de bouwblokken aangegeven, schaal 1:2500. Bestaande en geprojecteerde wegen, plantsoenen en water alsmede openbare en dienstgebouwen. Moderne GIS-tekening met vooroorlogse situatie.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57326.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Aa

Linker deel van de overzichtstekening blad 2 met bestemmingen van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Tevens is er de tekening HKB2946B met de bouwblokken ingetekend. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57649.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Ab

Midden deel van de overzichtstekening blad 2 met bestemmingen van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Tevens is er de tekening HKB2946B met de bouwblokken ingetekend. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76005.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Ac

Rechter deel van de overzichtstekening met bestemmingen van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Het is HKB2946A met de bouwblokken ingetekend. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74855.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Ba

Linkerdeel van de overzichtstekening, met de bouwblokken ingetekend, van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76193.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Bb

Middendeel van de overzichtstekening, met de bouwblokken ingetekend, van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76298.pdf
1939 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB2946Bc

Rechterdeel van de overzichtstekening, met de bouwblokken ingetekend, van de terreinen in Bussum Zuid, schaal 1:2500. Datering ca. 1939.
Afm 67 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76301.pdf
1975 Overzichtstekening Oost-Bussum HKB2947

Grote tekening van oostelijk deel van Bussum begrensd door Brinklaan, Randweg, Amersfoortsestraatweg en Brediusweg, met wegen, bebouwing en groen. Geen schaal aangegeven.
Afm 119 cm x 93 cm
Zie ook kaart uit 1985, HKB7066

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57648.pdf
1939 Overzichtstekening van westelijk deel van Bussum HKB2948

Tekening van Westelijk deel (Het Spiegel), schaal 1:2500, begrensd door Hilversumse Meent en Franse Kampweg. Datering onbekend. Kwalitatief slechte afdruk.
1939?
Afm 90 cm x 124,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57760.pdf
1941 Auto-,Wandel- en Rijwielkaart van Gooi en Eemland HKB2996

Toeristenkaart, schaal 1:50.000, anno 1941, met ingetekende vliegvelden en noodlandingsterreinen.
Afm 37 cm x 50 cm
Er is ook een verkleinde zwart/wit kopie onder HKB2996 in lade 5 rechts

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53470.pdf
1930 Wandel- en rijwielkaart voor Laren, Blaricum en Omgeving HKB2997

Toeristenkaart, schaal 1:10.000 uit ca. 1930. O.a zijn de schietbanen bij de kazernes aangegeven;kaart bewerkt door C. de Graaff, arch. BNA.
afm 65 cm x50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53592.pdf
1975 toerkaart Het Gooi-Loosdrechtse plassen HKb2998a

Noordelijk deel van de Toerkaart van Het Gooi en de Loosdrechtse plassen
met register toeristische gegevens voor wandelaars, fietsers en automobilisten
Schaal 1:50000.
Afm. 52 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75061.pdf
1975 toerkaart Het Gooi-Loosdrechtse plassen HKB2998b

Zuidelijk deel van de Toerkaart van Het Gooi en de Loosdrechtse plassen
met register toeristische gegevens voor wandelaars, fietsers en automobilisten
Schaal 1:50000.
Afm. 52 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75868.pdf
1935 Plattegrond van de Gemeente Bussum en een ged. van Naarden HKB2999

Overzichtsplattegrond van Bussum en gedeelte Naarden, met voorlopige uitbreidingsplannen De Engh en Oranje Nassaukwartier en Rembrandtkwartier (Naarden), schaal ca.1:20.000. van ca 1935; onduidelijke stippellein vanaf station volgt 's-Gravelandseweg.
Afm 50 cm x 36 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53596_0.pdf
1986 Bestemmingsplan Oostereng "86" HKB3000

Bestemmingsplan Oostereng
Bestemmingsplan gewijzigd in 07-09-1986
Afm 100 cm x 183 cm
Schaal 1:200

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2019/76843.pdf
1975 Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren HKB3001

Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren, met alfabetische stratenlijst, circa 1975, schaal circa 1:13.000
Afm 63 cm x 47 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/56052.pdf
1734 Kaart van Gooiland HKB3138

Kopie van kaart (ingekleurd) aangeboden aan Henrick Bicker, Amsterdam, van het Gooi (vesting Naarden, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen en Laren).
afm. 61 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49804.pdf
1915 Kaartje van Bussum HKB3157

Gedetailleerde kaart van Bussum. Schaal 1:12500, herzien door Herman Everts architect Bussum, Vermoedelijk van omstreeks 1915. Kaart is eenvoudige versie van HKB3512 en HKB4666..
Afm. 42 x 34 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76428.pdf
1940 Kaart van Bussum en omstreken HKB3200

Kaart van Bussum en omstreken, schaal 1:10.000, anno 1940, met stratenregister op achterzijde. Geprojecteerde uitbreidingen in Naarden-West, het Spiegel, gebied rond Heilig Hartkerk tot aan Ceintuurbaan en de geprojecteerde verlenging van de Franse Kampweg tot aan de Amersfoortsestraatweg. Er...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53467.pdf
1930 Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland HKB3201

Toeristenkaart van Gooi-, Eemland en Vechtstreek, schaal 1:50.000, met register van plaatsnamen en (water)wegen; ca.1930.
Deze kaart is vrijwel identiek aan HKB3403 (lade 4 rechts)
Op kaart HKB3403 staat Zuiderzee en op kaart HKB3201 staat IJsselmeer

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53475.pdf
1977 Bijlstraat 62 HKB3221A

Ontwerptekening verbouw woonhuis Bijlstraat 62 (Gemeente Bussum sectie D 707) door eigenaar H. Bierman. Douche en toilet in berging en slaapkamer boven werkplaats.; schaal 1:100, ca. 1977. hoort bij HKB3221B
Afm 57 cm x 77 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57754.pdf
1977 Bijlstraat 62 HKB3221B

Plattegrond van begane grond en verdieping van Bijlstraat 62., schaal 1:50. Getekend door eigenaar H. Bierman. Behoort bij ontwerptekening HKB 3221A
Afm 77 cm x 57 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57755.pdf
1987 Gemeente Bussum HKB3223a

Noordwestelijk deel van de grote tekening (afdruk) van Bussum, schaal 1:5.000. Met ingetekend in zwart de openbare gebouwen.
Afm 79,5 cm x 98,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75875.pdf
1987 Gemeente Bussum HKB3223b

Noordoostelijk deel van de grote tekening (afdruk) van Bussum, schaal 1:5.000. Met ingetekend in zwart de openbare gebouwen.
Afm 79,5 cm x 98,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57328.pdf
1987 Gemeente Bussum HKB3223c

Zuidoostelijke deel van de grote tekening (afdruk) van Bussum, schaal 1:5.000. Met ingetekend in zwart de openbare gebouwen.
Afm 79,5 cm x 98,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75880.pdf
1987 Gemeente Bussum HKB3223d

Zuidwestelijke deel van de grote tekening (afdruk) van Bussum, schaal 1:5.000. Met ingetekend in zwart de openbare gebouwen.
Afm 79,5 cm x 98,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75951.pdf
1924 Kaartje van Bussum en Omstreken HKB3246

Stratenkaart uit 1924, met benamingen langs de straten. Kaart in kleur, schaal 1:10.000. Brediuskwartier is grotendeels nog niet bebouwd. Straatnamenregister op achterzijde. Er is een jongere versie van HKB0117 uit 1929 waarop het Brediuskwartier wel is aangegeven.
Afm. 45 cm x 32 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57176.pdf
1929 Kaart van het Gooi en omstreken HKB3249

ANWB Toeristenkaart getekend door Mr. A.W. Stork, schaal 1:35.000 uit 1929, met in rood aangegeven routes; met twee detailkaartjes van Bussum en Hilversum (1:16.000).
Boekje met beschrijving van wandelingen in ordner 17 Milieu en groen 17.1 map 1 17.1.1 Wandelingen en fietsroutes; HKB2612...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74817.pdf
1885-1893 Gemeente Bussum sectie B op een blad; schaal 1:2500 HKB3250

Kadasterkaart
Afm. 30 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52737.pdf
1930 Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten HKB3403

Toeristische kaart van 't Gooi ca. 1930 (voor brand Koelit in 1932), schaal 1:50.000. aangegeven o.a traject tram, tussen begraafplaats en watertoren in Bussum staat politieposthuis. Kaart gelijkt op HKB0008.
afm 64 cm x 83 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53472_0.pdf
1925 Wandelkaart van Bussum HKB3511

Klein kaartje van Bussum met stratenpatroon. Gratis aangeboden door D. van Driest, makelaar. Vermoedelijk ca. 1925. ondergrond betreft kadasterkaart met o.a. onbebouwde percelen in de Oostereng.
Op omslag staat vermeld: Wandelkaart van Bussum van J.A.J. Lana.
Batterij (Fort) Werk 1,...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60554_0.pdf
1915 Kaartje van Bussum HKB3512a

Gedetailleerde stratenkaart schaal 1:12500, getekend door Herman Everts architect Bussum, westelijk deel. Kaart met linnen rug. Vermoedelijk van1915. Kaart komt vrijwel overeen met HKB4407 uit 1928. Oostelijk deel is HKB3512b.
Afm. 47 cm x 46 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53134_0.pdf
1915 Kaartje van Bussum HKB3512b

Gedetailleerde stratenkaart schaal 1:12500, getekend door Herman Everts architect Bussum, oostelijk deel. Kaart met linnen rug. Vermoedelijk van1915. Kaart komt vrijwel overeen met HKB4407 uit 1928. Westelijk deel is HKB3512a
Afm 47 cm x 46 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2015/66440.pdf
1709 Kaart van het Gooi 1709 HKB3728a

Linkerdeel Kaart van het Gooi. Herdruk in kleur; door de gemeente Hilversum aangeboden aan kinderen die de lagere school gingen verlaten.
boerderij Oud-Bussum; erfgooiersrecht
Op achterkant toelichtende tekst van dr. A.C.J. de Vrankrijker.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51223.pdf
1709 Kaart van het Gooi 1709 HKB3728b

Rechterdeel Kaart van het Gooi. Herdruk in kleur; door de gemeente Hilversum aangeboden aan kinderen die de lagere school gingen verlaten.
boerderij Oud-Bussum; erfgooiersrecht
Op achterkant toelichtende tekst van dr. A.C.J. de Vrankrijker.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76509.pdf
1905 Weg van Bussum naar Oud-Bussum HKB3746

(Linker deel) Ontwerptekening van de aan te leggen weg van Bussum naar Oud-Bussum. Opgemaakt door de bouwkundige Maas. Ca. 1905. Schaal 1;2500.
orgineel (A) + kopie(B)
Afm.. 78 cm x 30,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51353.pdf
2002 Luchtfoto Gemeente Bussum HKB3747

Zeer grote geplasticifeerde luchtfoto van Bussum en rand Naarden; schaal 1:4540. Dienst Ruimtelijke Inrichting en Beheer.
Afm 80,5 cm x 101 cm

1997 Kaartje van Bussum, Huizen enLaren HKB3759

Kaartje van Bussum, Naarden en Laren.
Stratenkaart
Afm. 64,5 cm x 48 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76716.pdf
2018 Toponiemenkaart van Bussum HKB3760

Toponiemen kaart van Bussum.
Kadasterkaart van de Topografische dienst,
Alle gebouwen, parken, kerken staan aangegeven
Afm 73 cm x 59 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76780.pdf
1932 Kadasterkaart van Bussum , sectie B HKB3761

Gemeenteplan, gebied begrensd door Huizerweg, Amersfoortsestraatweg,Brediusweg en Landstraat.
Schaal 1: 2500
Afm 88 cm x 66 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74865.pdf
1925 luchtfoto bussum HKB3830

Luchtfoto Bussum "Offensief voor Naarden 1925" Bron kadaster.
Ongeveer 1925, Begin ontwikkeling Brediuskwartier, Leerfabriek Koelit nog aanwezig.
Afm. 70 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74785.pdf
1880 Gemeente Bussum, sectie A, 2e blad HKB3831a

Kadasterkaart van Bussum. Ca. 1880. Schaal van 1:25000. (linkerhelft)
afm hele kaart 42 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52907.pdf
1880 Gemeente Bussum, sectie A, 2e blad HKB3831b

Kadasterkaart van Bussum, in het midden spoortracé en de brinklaan. Ca. 1880. Schaal van 1:25000. (rechterhelft)
afm. hele kaart 42 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52908.pdf
1930 Kaart van Bussum en Omstreken HKB3832a

Deel van stratenkaart in kleur, schaal 1:10.000; anno1924 bijgewerkt tot 1930 Naardermeer, Spiegel, Pr. Hendrikkwartier, westelijk deel van centrum en buitenplaats Bantam. Op tekening zijn met blauwe kleur concessiegebieden (vermoedelijk riolering in Bussum en Naarden) aangeven en met pen en...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52933.pdf
1930 Kaart van Bussum en omstreken HKB3832b

Deel van stratenkaart in kleur, schaal 1:10.000; anno 1924, bijgewerkt tot 1930; rechter kwart boven; vesting Naaarden, Rembrandkwartier in aanleg, Brediuskwartier en Godelindebuurt
Noordoostelijk deel van de kaart.
Afm kaart 65 cm x 52 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52940.pdf
1930 Kaart van Bussum en omstreken HKB3832c

Deel van stratenkaart in kleur, schaal 1:10.000; anno 1924 bijgewerkt tot 1930, rechter kwart onder, Rembrandkwartier in aanleg; Bosch van Bredius en Crailo
Zuidoostelijk deel van de kaart.
Afm kaart 65 cm x52 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52947.pdf
1930 Kaart van Bussum en Omstreken HKB3832d

Deel van stratenkaart in kleur, schaal 1:10.000; 1924 bijgewerkt tot 1930; linker kwart onder; Spiegel, Pr. Hendrikkwartier, westelijk deel van centrum en buitenplaats Bantam. Zuidwestelijk deel ban de kaart.
afm 65 cm x 52 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52938.pdf
1920-1925 Overzichtskaart van de verschillende kanaal- en havenplannen HKB3833

Kopie van tekening van (deels gerealiseerde) kanaal- en havenplannen in Gooi- en Vechtstreek; ca. 1920-1925.
Afm. 42 cm x 30,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52943.pdf
1922 Kaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en Laren HKB3834

In zwart-wit gedrukte kaart van noordelijk deel van 't Gooi (Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum en Laren) en Muiden; schaal 1:50.000; waarschijnlijk verkleinde kopie, ca. 1922.
Afm. 30,5 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52944.pdf
1914 Wandelkaart van Gooi- en Eemland HKB3835

Wandelkaart uit 1914, niet geheel "betrouwbaar"
Afm. 42 cm x 33 cm.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53231.pdf
1910 Bussum HKB3836

Kaart van Bussum schaal 1:15.000; ca. 1910; met aanduiding van verschillende uitbreidingsfases.
Afm. 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49706.pdf
1909 Chromo-topografische garnizoenskaart van legerplaats bij Laren - Naarden HKB3837

Militaire stafkaart, schaal 1:50.000, ca. 1909, ten behoeve van oefeningen in de legerplaats bij Laren.
Afm. 42 cm x 39 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53390.pdf
1880 Sectie A De Spiegel HKB3838

Fragment van kadastrale kaart van 't Spiegel en Franse kamp, met percelen, sloten en spoorbaan, 1880
afm 33 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53396.pdf
1888 Gemeente Bussum Sectie A, 3e blad HKB3839

Kopie van kadastrale kaart (minuutplan) van 1888 met daarop aangegeven een verkaveling van De Eng
Kaart is gelijk aan HKB3840, doch heeft andere bijschriften en is slechter leesbaar.
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53398.pdf