Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 493
Afbeelding Titel Archiefnummeraflopend sorteren Beschrijving
1888 Gemeente Bussum Sectie A, 3e blad HKB3840

Kopie van kadastrale kaart (minuutplan) van 1888 met daarop aangegeven een verkaveling van De Eng. Kaart is hetzelfde als HKB3839, doch heeft andere bijschriften en is beter leesbaar.
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53397.pdf
1958 Kadasterkaart van Bussum, blad D5 HKB3842

Kopie van kadestrale kaart gemeente Bussum, sectie D, blad 5.schaal 1:1000. Kaart uit 1936, bijgewerkt tot 1958
afm 33 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53471.pdf
1961 Verbeteren wegen in Het Spiegel HKB3877

Situatie wegen, april 1961 (bestaand en geprojecteerd); zuidelijke deel van het Spiegel. Voor noordelijke deel van het Spiegel zie kaart HKB1282
afm 98 cm x 134 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53990.pdf
1985 Kadasterkaart van Bussum HKB3910

Kadasterkaart van Bussum.
Een van de eerste GIS-kaarten. De gemeente is gestart met het GIS systeem voor alle kaarten.(Geografisch Informatie Systeem).
Rood omcirkeld zijn panden van belang aangegeven .
Afm 106 cm x 164 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2019/76816.pdf
1979 Groene kaart van het Gooi HKB3911a

Bovenste deel kaart met recreatiemogelijkheden in het Gooi en de directe omgeving.
Afm 72 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75051.pdf
1979 Groene kaart van het Gooi HKB3911b

Middelste deel kaart met recreatiemogelijkheden in het Gooi en de directe omgeving.
Afm 72 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76083.pdf
1979 Groene kaart van het Gooi HKB3911c

Onderste deel kaart met recreatiemogelijkheden in het Gooi en de directe omgeving.
Afm 72 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76084.pdf
1982-1983 Bussum A t/m Z HKB3912a

Westelijke deel van de kaart behorende bij de Gemeentegids 1982-1983 (archiefdoos Gemeentegidsen vanaf 1969). Identiek aan HKB1217.
afm 52 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2019/75295.pdf
1982-1983 Bussum A t/m Z HKB3912b

Oostelijke deel van de kaart behorende bij de Gemeentegids 1982-1983 (archiefdoos Gemeentegidsen vanaf 1969). Identiek aan HKB1217.
afm 52 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76369.pdf
1974 Kaart van het Gooi HKB3914a

Noordelijk deel toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca.1:33.000, anno 1974. Vergelijk kaart HKB 4677 uit 1971, kaart HKB4676 uit 1965, en kaart HKB4657 uit 1961. De A1 'om de noord' is klaar en de A27nog...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74906.pdf
1974 Kaart van het Gooi HKB3914b

Zuidelijk deel toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca.1:33.000, anno 1974. Vergelijk kaart HKB 4677 uit 1971, kaart HKB4676 uit 1965, en kaart HKB4657 uit 1961. De A1 'om de noord' is klaar en de A27nog...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76026.pdf
1989 Spiegel-Herenstraat HKB3915

1989 Plankaart behorend bij bestemmingsplan Spiegel-Herenstraat, schaal 1:2500 (verkleind).
Afm. 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54547.pdf
1988/1992 Gemeente Bussum HKB3916

Kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal abusievelijk vermeld 1:5.000, moet zijn 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1988-1992. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen.
afm 53 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75180.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent HKB4014a

Westelijk deel van het stratenplan van Bussum en Hilversumse Meent, schaal 1:110.000! moet zijn 1:10.000. Vermoedelijk ca. 1975.
Kaart identiek aan HKB 7004.
afm hele kaart 69 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54360.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent HKB4014b

Oostelijk deel van het stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent.
Schaal 1:110.000! Moet zijn 1: 10.000.
Circa 1975
2 exemplaren (HKB 7004)
Afm 49 cm x69 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2016/70916.pdf
1880 Kadastrale kaart, gemeente Hilversum sectie B HKB4015

Kopie van kaart van de Bussummereng, destijds gemeente Hilversum, schaal 1:2500
afm 50 cm x 31 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55786.pdf
1725 Kaart van Naarden HKB4016

Kopie (90%van de ware grootte) van de kaart van Fabius, heruitgave 1994, schaal 1:10 000.
Vesting Naarden omstreeks 1725, met Bussum en omgeving.
Origineel in Streekarchief Naarden.
Afm. 42 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49790.pdf
1824-1832 Spiegel Gemeente Bussum HKB4017

Kadasterkaart schaal 1:2500, 1824-1832
1824-1832 sectie A Eerste Blad
afm 30 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51075.pdf
1824 Kaart van Bussum, gelegen in de Provincie Noordholland HKB4018

Kadasterkaart van alle secties van de gemeente Bussum, opgemaakt in 1824.
afm. 30 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51077.pdf
1843 Kaart van Gooiland na de heide verdeeling van 1843 HKB4019

Sepia gekleurde versie van HKB1892 en HKB1892A. Kaart vervaardigd door A. van Oosterhout en N. Nelemans, landmeesters van het kadaster in Amsterdam. Schaal 1:25.000.
afm 30 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/56772.pdf
1975 bestemmingsplan Franse Kampweg HKB4103

Aangegeven zijn algemene bestemmingen, zoals , openbare groen, agrarische doeleinden. Meer gedetailleerde kaart is te vinden onder HKB4131
Schaal 1:1000
Afm 65 cm x 95 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77432.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier HKB4106Aa

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW
Afm 50 cm x 90 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62856.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier HKB4106Ab

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier '75, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83aZW. .
Afm 50 cm x 90 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62857.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier illustratief HKB4106Ba

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW Bomen ook aangegeven.
Afm 5o cm x 106 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49352.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier illustratief HKB4106Bb

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW.
Afm 50 cm x 106 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65059.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Aa

3 kaarten. Bijlage A-13.Linkerdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65057.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Ab

3 kaarten. Bijlage A-13 Rechterdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65061.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Ba

3 kaarten. Bijlage A-2 linkerdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone
Afm 74...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65062.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Bb

3 kaarten.Bijlage A-2 Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone
Afm 74 cm x 42 cm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65063.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Ca

3 kaarten. Bijlage A-1 Linkerdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Afm 74 cm x 42 cm
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65055.pdf
1986 Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone HKB4107Cb

3 kaarten. Bijlage A-1 rechterdeel. Zones langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 74 Wet geluidshinder.
Gebied van de zone langs wegen voor Nieuwe situaties ex artikel 88 Wet geluidshinder
Geluidsbelasting van de geluidvoelige objecten binnen het gebied van de zone
Afm. 74...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65060.pdf
1982 Cereslaan HKB4124A

Kaart behorende bij Bestemmingsplan Cereslaan (HKB4124)
Plan gebied begrensd door de Laarderweg, Nieuwstraat, Kerkstraat en St. Janslaan..
Schaal 1:1000
Afm. 60 cm x 90 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77232.pdf
1960 Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren HKB4125

Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren, met stratenregister, schaal ca.1:14.000, ca. 1960.
afm 55 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54083.pdf
1972 Bestemmingsplan "Oostereng '72" HKB4129

Bestemmingsplan Oostereng 1972
Afm 188 cm x 100 cm
Schaal 1:1000
Schaal wegprofielen 1:200

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77399.pdf
1965 Plattegrond Bussum met straatnamenregister. HKB4130

Plattegrond van Bussum; Westereng en Oostereng zijn gerealiseerd, Rijksweg om de Noord is gepland, zie stippellijn. Ca. 1965
afm 49 cm x 63 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53992.pdf
1983 Bestemmingsplan Franse Kampweg"83" HKB4131

ontwerp bestemmingsplan .met gedetailleerde bebouwing.
Het hele plan gebied is tevens waterwingebied.
Schaal 1:1000
Afm 65 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77434.pdf
1960 Kaart van 't Gooi, Soestdijk en Baarn HKB4132

Grote stratenkaart van 't Gooi en aangrenzende gemeenten, schaal 1:15.000; ca. 1960.. (Noordwestelijk deel van kaart gescand). Kaart is gelijk aan HKB1793
afm 80 cm x 107 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53983.pdf
1936 Het Gooi, "Ideaal" plattegrond HKB4136

Originele kaart van Hilversum, Bussum, Naarden, Baarn, Huizen, Blaricum, Laren, Soestdijk en Soest; schaal 1:15.000 ca.1935, met stratenregister, volgens het Cito-systeem. Rechterhelft kaart ontbreekt. Kaart in slechte staat. (In Bussum is Versteegstraat uit 1942 nog niet aanwezig, ook...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53468.pdf
1852 Kaart van de Zuiderzee HKB4138

Zeekaart, opname van 1852, verbeterd in 1859. Facsimile-uitgave van de Hydrografische Dienst
afm. 99 cm x 64,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57170.pdf
1880 Kadastrale kaart sectie B, van Hilversum HKB4400

Kopie van tekening met perceelindeling tussen Huizerweg en Voormeulenweg. Met rood ingekleurd perceel van Gooische Boer, met moestuin. Kaartje stamt uit Streekarchief voor het Gooi en Vechtstreek.
afm 42 cm x 32 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54933.pdf
1824 Kadasterkaart van Bussum HKB4401

Ingekleurde kaart (10 kleuren) van het bebouwde gedeelte van Bussum in 1824, met perceelnummers en op de achterzijde namen van bewoners/eigenaren van diverse percelen.
Afm. 31 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54928.pdf
1867 De Bussummergrindweg HKB4402

Kopie kaart, gelijk aan HKB0766 uit 1867 met ingetekend de Bussummer Grindweg en opgeplakte teksten. Twijfels over juistheid aangegeven trace Bussummer Grindweg, schaal 1:50.000.
afm 33 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55090.pdf
1989 't Mouwtje (kaart) HKB4403

Beplanting.
Kaart van 't Mouwje tussen Bosboom Toussaintlaan en Verhulstlaan met (her)beplantingsschema.
Afm. 67 cm x 45 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55097.pdf
1929 Kaart van Bussum HKB4404

Stratenkaart in kleur, bedoeld voor publiek gebruik anno 1929. Komt overeen met HKB0117. Geplastificeerd exemplaar, schaal 1:10.000
Afm 44 cm x 35 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55095.pdf
1928 Kaartje van Bussum en omstreken HKB4407

Gedetailleerd stratenplan, anno 1928, schaal 1:12500, kaart gebruikt voor tentoonstelling.
afm 40 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55782.pdf
1824 Gebiedsuitbreidingen Bussum HKB4408

Kaart met bebouwing van 1824 en montage van gebiedsuitbreidingen in 1887 en 1902. Kaart van ca. 1905
afm. 50 cm x 39 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55779.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB4416A

Kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum. Originele afdruk van de verfraaiingskaart. Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, Niet gescand.
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2).
De scan is van de kopie van de originele kaart...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74727.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB4416B

Kopie van HKB4416A
Kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Originele afdruk van de verfraaiingskaart. Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500,
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het archief (...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74729.pdf
1898 Prise d'eau, noordzijde HKB4417

Ontwikkeld lengteprofiel zuigleiding schaal 1:100. plattegrond en aanzicht van standaard waterleiding. Getekend door ingenieur H. Halbertsma. Revisietekening van origineel, 11 februari 1898, originele blauwdruk.
Afm. 149,5 cm x 85 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57641.pdf
1897 Waterleiding te Bussum Situatie Pompwerken en Watertoren HKB4418

Blad 2 van bestek 2. Situatie van diverse gebouwen schaal 1:1000, dwarsdoorsnede over terrein 1:200, tekening van woning van den machinist 1:100 en doorsnede over een Pijpbron en toegangskelder schaal 1:100. Getekend door ingenieur H. Halbertsma.
Zie ook HKB0765
Afm. 80 cm x 62 cm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57642.pdf
1929 Bussumsche Waterleiding Maatschappij Plattegrond Machinegebouw en Pompinstallatie HKB4419

Werktekening (Plattegrond) 1:20
afm 119 cm x 85 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57643.pdf
1905 Brug over de Vaart te Bussum in de Brediusweg - Gen. De La Reijlaan HKB4420

Bestektekening blad 1 van onderbouw, met plattegrond (1:200), aanzichten en doorsnede (1:100). Ondertekend door Machinefabriek Utrecht vh Verloop & Co en Oud Bussum exploitatiemaatschappij. Datering ca. 1915.Originelen en kopieen.
afm. 60 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57644.pdf
1905 Brug over de Vaart te Bussum in de Brediusweg - Gen. De La Reijlaan HKB4421

Bestektekening blad 2 Bovenbouw, doorsnede 1:50, details 1:20 en plattegrond van de balans 1:100. Ondertekend door Machinefabriek Utrecht vh Verloop & Co. en Oud Bussum Exploitatiemaatschappij.Datering ca. 1905
Afm. 60 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57645.pdf
1993 Bijlstraat HKB4422

Herinrichting Bijlstraat.
Gekleurde tekening van herbestrating, plantgaten e.d.schaal 1:200, huisnr. 43 t/m 93
Afm. 101 cm x 61 cm.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57647.pdf
1993 Bijlstraat HKB4423

Herinrichting Bijlstraat
Ingekleurde tekening van herbestrating, plantgaten e.d. schaal 1:200, vanaf huisnr. 1 tot en met 39. Doorsnede wegprofiel 1:50.
Afm 101 cm x 61 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57646.pdf
1939-1948 Gemeente Bussum Herzien Uitbreidingsplan-Zuid HKB4424

Tekening van Wester- en Oostereng met aangegeven terreinen en bestemmingen, schaal 1:2500, getekend ca. 1948. Vanwege groot formaat slechte scan.
66 cm x 120 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/50999.pdf
1972 Schets van het Spiegel HKB4425

Samengestelde tekening van 3 schetsen van Noord naar Zuid. Tekening vermoedelijk van de gemeente Bussum,ca. 1972. Behorende bij HKb4426 uit 1975.
Afm 59 cm x 120 cm.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57748.pdf
1975 Tekening van Het Spiegel HKB4426

Overzichtstekening van Het Spiegel. Behorende bij HKB4425 uit 1972.. Tekening vermoedelijk van de gemeente Bussum,ca. 1975. Begrenzingen van de wegen zijn zwart aangezet (riolering of asfaltering?).
Afm 35 cm x 42,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57749.pdf
1983 Bilderdijkpark HKB4427

Herinrichting van park. Beplantingsschema zuidelijke deel. Opgesteld door de Plantsoendienst van Gemeentewerken Bussum
Afm 66 cm x 131,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57750.pdf
1983 Bilderdijkpark HKB4428

Herinrichting van park. Beplantingsschema noordelijke deel. Opgesteld door de Plantsoendienst van Gemeentewerken Bussum. Schaal 1:200
Afm 66 cm x 128 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57751.pdf
1990 't Mouwtje Oude Waterpartij, inventarisatie-tekening HKB4429

Inventarisatietekening van de bestaande beplanting van het noordelijke deel van 't Mouwtje (tot aan de burgemeester 's Jacoblaan), opgesteld door de Afdeling Groen.
Afm. 52 cm x 57,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57752.pdf
1977 Bijlstraat HKB4430

Bebouwingstekening ca 1977, vermoedelijk opgesteld door de Gemeente Bussum.
Afm 53 cm x 79 cm 2 exemplaren

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57753.pdf
1990 Majellapark, inventarisatie en ontwerptekeningen stedenbouwkundig plan HKB4447

17 tekeningen (HKB4431 t/m HKB4447) met diverse ontwerpschetsen en varianten opgesteld door architectenbureau Treffers en Polgar in opdracht van Trebbe projecten B.V. Het definitieve plan is te vinden onder de naam Spiegelpark HKB6107.
De afbeelding betreft een fragment van de tekening...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2017/71954.pdf
1988 Bestemmingsplan Bellamy HKB4448

Overzichtstekening archiefnr. B158 behorende bij bestemmingsplan. Gebied begrenst door Brediusweg, Rijnvis Feithlaan, Isaac da Costalaan en 't Mouwtje.
Afm 53 cm x 81 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57933.pdf
1992 't Mouwtje (kaart) HKB4449

Weiland Huizerweg
Tekening van weiland in 't Mouwtje, met deels naastgelegen terreinen. Opgesteld door Afdeling Groenvoorziening 1992.
Afm 59,5 cm x 78 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57934.pdf
2005 Huisnummerkaart HKB4451

Grote geplotte (digitale) kaart van Bussum anno 2005, van Dienst Ruimtelijke Inrichting en Beheer, afdeling Wijkbeheer. De rode kleur geeft de bebouwing aan.
Afm 85,5 cm x 120,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57935.pdf
1954 Bussum C3 HKB4453

Kadasterkaart van Bussum, blad C3, schaal 1:2000. Begrensd door Bussummergrindweg, Franse Kampweg en Nieuwe Hilversumseweg. Deel van serie bladen die terreinen aan zuidkant van 't Spiegel weergeven.
afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57937.pdf
1954 Bussum C4 HKB4454

Kadasterkaart van Bussum, blad C3, schaal 1:1000. Franse Kampweg westelijk deel en deel Nieuwe 's-Gravelandseweg . Deel van serie bladen die terreinen ten zuiden van 't Spiegel weergeven.
Afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57938.pdf
1954 Bussum C5 HKB4455

Kadasterkaart van Bussum, blad C5, schaal 1:1000. Deel langs Nieuwe 's-Gravelandseweg met Cruysbergen. Deel van serie bladen die terreinen aan zuidkant van 't Spiegel weergeven.
Afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57939.pdf
1954 Bussum C6 HKB4456

Kadasterkaart van Bussum, blad C6, schaal 1:1000. Terreinen langs Nieuwe 's-Gravelandseweg. Deel van serie bladen die terreinen aan zuidkant van 't Spiegel weergeven.
Afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57940.pdf
1954 Bussum C7 HKB4457

Kadasterkaart van Bussum, blad C7, schaal 1:2000. Terreinen langs Bussummergrindweg. Deel van serie bladen die terreinen aan zuidkant van 't Spiegel weergeven.
Afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57941.pdf
1932 Kadasterkaart Bussum B2 HKB4458

Gemeenteplan van het gebied begrensd door Oud Bussummerweg, Kerkstraat, Huizerweg, Fr. van Eedenweg.
Schaal 1:1000
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74866.pdf
1943 kadasterkaart Bussum B4 HKB4459a

Linker deel van de Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Huizerweg,Fr. van Eedenweg en Brediusweg.(Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74858.pdf
1943 kadasterkaart Bussum B4 HKB4459b

Middendeel van de Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Huizerweg,Fr. van Eedenweg en Brediusweg.(Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76021.pdf
1943 kadasterkaart Bussum B4 HKB4459c

Rechterdeel van de Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Huizerweg,Fr. van Eedenweg en Brediusweg.(Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76022.pdf
1943 kadasterkaart Bussum B3 HKB4460a

Linker deel van de Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Huizerweg, Amersfoortsestraatweg, Brediusweg,(gebied Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74859.pdf
1943 kadasterkaart Bussum B3 HKB4460b

Midden deel van de Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Huizerweg, Amersfoortsestraatweg, Brediusweg,(gebied Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75822.pdf
1986 Kadasterkaart van Bussum, blad 8 HKB4461a

Rechter deel kadasterkaart Gemeente Bussum, sectie D Blad 8; schaal 1:1000. Origineel uit 1937, aangepast in 1986. Gebied Roodborstlaan, Palmkazerne. Deel van serie kadasterkaarten van Gemeente. ca. 1986
Afm 70 cm 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76110.pdf
1986 Kadasterkaart van Bussum, blad 8 HKB4461b

Middendeel van de kadasterkaart Gemeente Bussum, sectie D Blad 8; schaal 1:1000. Origineel uit 1937, aangepast in 1986. Gebied Roodborstlaan, Palmkazerne. Deel van serie kadasterkaarten van Gemeente. ca. 1986
Afm 70 cm 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76105.pdf
1986 Kadasterkaart van Bussum, blad 8 HKB4461c

Linkerdeel kadasterkaart Gemeente Bussum, sectie D Blad 8; schaal 1:1000. Origineel uit 1937, aangepast in 1986. Gebied Roodborstlaan, Palmkazerne. Deel van serie kadasterkaarten van Gemeente. ca. 1986
Afm 70 cm 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76109.pdf
1944 kadasterkaart Bussum B5 HKB4462

Rechterdeel gescand van het Gemeenteplan van Bussum, gebied begrensd door Brinklaan, Oud Bussummerweg, Bilderdijkplantsoen.(Brediuskwartier)
Afm 68,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74860.pdf
1983 kadasterkaart Bussum blaD4 HKB4463

Kadasterkaart van Bussum, blad D4, schaal 1:1000. Oorspronkelijke uit 1939, aangepast in 1983. Deel van de Oostereng, Koekoeklaan, Amersfoortsestraatweg, Kamerlingh Onnnesweg. Deel van serie kadasterkaarten van Gemeente.
Afm 70,5 cm x 102 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/58016.pdf
1936 Bussum D5 HKB4464

Kadasterkaart van Bussum, blad D5,schaal 1:1000. Oorspronkelijke kaart uit 1936, aangepast in 1986. Westereng, Laarderweg, Ceintuurbaan, Lange Heul. Deel van serie kadasterkaarten. foto van de kaart
Afm 70,5 cm x 102 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/58017.pdf
1937 Bussum D6 HKB4465

Kadasterkaart van Bussum, blad D6, schaal 1:1000. Oorspronkelijke kaart uit 1937, aangepast in 1984. Gebied Oostereng, Laarderweg, Randweg, Lorentzweg, Versteeghstraat. Deel van serie kadasterkaarten. Gebouwd tussen 1ussen 194o en 1055. Foto van kaart
Afm 70,5 cm x 102 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/58018.pdf
1986/1937 Kadasterkaart van Bussum,1986, Blad 7 HKB4466

Kadasterkaart Gemeente Bussum, sectie D Blad 7; schaal 1:1000. Originele kaart uit 1937, aangepast in 1986. Gebied Oostereng, Aaltje Noorderwierlaan, Amersfoortsestraatweg en Ceintuurbaan.
Afm 70 cm 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/58019.pdf
1928 Luchtfoto Bussum en Naarden HKB4526

Luchtfoto Bussum en Naarden anno 1928
Afm 61 cm x 61 cm

1934 Plattegrond Bussum HKB4552

Plattegrond uit 1934, uitgave ANWB. Aan de achterkant verwijzingen naar: Post- en Telegraafkantoor, Gemeentehuis, Tram naar Huizen en Blaricum, Bad- en Zweminrichting, Wilhelminapark. De Vaart van Naarden op Bussum eindigt ter hoogte Oud Bussummerweg.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57909.pdf
1985 Bussum van A tot Z 1985/86 HKB4601

Kaart van Bussum behorende bij Gemeentepocket (gids); schaal 1:10.000. Met stratenregister en advertenties. Op voorzijde foto van de Nieuwe Brink met de ingang van de parkeergarage aan de Brinklaan. Dit is later gewijzigd.
Afm 52 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65009.pdf
1982/1983 Kaart Gemeente Bussum HKB4602a

Westelijk deel van kaart van Bussum en Hilversumse Meent in kleur, schaal 1:10.000; behorende bij gemeentegids "Bussum A tot Z 1982'83". Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen.
Afm 60 cm x 52 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54314.pdf
1982/1983 Kaart Gemeente Bussum HKB4602b

Oostelijk deel van kaart van Bussum en Hilversumse Meent in kleur, schaal 1:10.000; behorende bij gemeentegids "Bussum A tot Z 1982'83". Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen.
Afm 60 cm x 52 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65367.pdf
1985/1986 Kaart Gemeente Bussum HKB4603a

Westelijk deel van kaart van Bussum en Hilversumse Meent in zwart-wit, schaal 1:10.000; behorende bij gemeentegids "Bussum A tot Z 1985'86". Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen aan achterzijde.
Afm 52 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/59364.pdf
1985/1986 Kaart Gemeente Bussum HKB4603b

Oostelijk deel van kaart van Bussum en Hilversumse Meent in zwart-wit, schaal 1:10.000; behorende bij gemeentegids "Bussum A tot Z 1985'86". Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen aan achterzijde.
Afm 52 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65366.pdf
1987/1988 Kaart Gemeente Bussum HKB4604a

Linker deel van de kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal abusievelijk vermeld 1:5.000, moet zijn 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1987-1988. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen.
afm 53 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65066.pdf
1987/1988 Kaart Gemeente Bussum HKB4604b

Rechter deel van de kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal abusievelijk vermeld 1:5.000, moet zijn 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1987-1988. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen.
Afm hele kaart 57 cm x 43...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65067.pdf
1988/1989 Kaart Gemeente Bussum HKB4605a

Linker deel van de kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1988-1989. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen. Deze kaart is ongewijzigd gebruikt voor de gidsen 89-90, 90-91 en 91-92...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65073.pdf
1988/1989 Kaart Gemeente Bussum HKB4605b

Rechter deel van de kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1988-1989. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen. Deze kaart is ongewijzigd gebruikt voor de gidsen 89-90, 90-91 en 91-92...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65075.pdf
1993/1994 Kaart Gemeente Bussum HKB4606a

Westelijk deel van kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1993-1994. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen. Bijgewerkt tot januari 1992.
Afm. hele kaart 61 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65079.pdf
1993/1994 Kaart Gemeente Bussum HKB4606b

Oostelijk deel van kaart van Bussum, Hilversumse Meent en aangrenzende delen van Naarden en Huizen, in zwart-wit, schaal 1:10.000. Behoort bij Gemeentegids Bussum 1993-1994. Met straatnamenregister en bijzondere gebouwen. Bijgewerkt tot januari 1992.
Afm. hele kaart 61 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65080.pdf
1900 Topografische Kaart blad 368 HKB4607

Topografische kaart in kleur, uit historische atlas, verkend in 1888, herzien in 1899, van kust Muiderberg tot Naarden, schaal 1:25.000
afm 29 cm x21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/59588.pdf
1905 Topografische Kaart blad 350 HKB4608

Topografische kaart in kleur, uit historische atlas, verkend in 1888, herzien in 1905, van kust Oud-Valkeveen tot Huizen, schaal 1:25.000. Kaart sluit aan op HKB4607
afm 29 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/59582.pdf