Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 493
Afbeelding Titelaflopend sorteren Archiefnummer Beschrijving
1960 Riolering in het Spiegel HKB7067

Hoogtelijnenkaart van het Spiegel ten behoeve van de riolering in het Spiegel.
Afm 40 cm x 60 cm .

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74884.pdf
1960 Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren HKB4125

Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren, met stratenregister, schaal ca.1:14.000, ca. 1960.
afm 55 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54083.pdf
1961 Bestemmingsplan Oostereng HKB4656

Bouwprogramma voor de Oostereng., Verkochte gronden aan particulieren en bouwondernemingen voor woningbouw .
Akm. 40 cm x 80 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2019/76840.pdf
1961 Kaart van het Gooi HKB4657

Toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca. 1:33.000; anno 1961
Vergelijk kaart HKB 4677 uit 1971, kaart HKB4676 uit 1965, en kaart HKB3914 uit 1974. De A27 staat gestippeld aangegeven tot de A1
afm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53989.pdf
1961 Riolering in het Spiegel HKB2086

Aangelegde riolering in het Spiegel in de jaren 1931 t/m 1961, schaal 1:5000, mei 1961, Duidelijk overzicht van de wegen in het Spiegel. 2 exemplaren.
afm 40 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53574.pdf
1961 Riolering in Het Spiegel, situatie vuilwater- en regenwaterriolering HKB6044

Bestektekening (bijlage C) schaal 1:2500, d.d. februari 1961. In kleur zijn de fasen van uitvoering aangegeven.
afm 90 cm x 59 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54178.pdf
1961 Verbeteren wegen in Het Spiegel HKB1282

Situatie wegen, april 1961 (bestaand en geprojecteerd), in het Spiegel. De kaart is te groot om voldoende scherp leesbaar af te beelden. Het zuidelijk deel van het Spiegel is afgebeeld onder nummer HKB3877.
Afm 90 cm x 136 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53988.pdf
1961 Verbeteren wegen in Het Spiegel HKB3877

Situatie wegen, april 1961 (bestaand en geprojecteerd); zuidelijke deel van het Spiegel. Voor noordelijke deel van het Spiegel zie kaart HKB1282
afm 98 cm x 134 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53990.pdf
1962 Gemeente Bussum, Bijlage K Kom-verordening HKB5000

Kaart behorende bij de verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Bussum; schaal 1:10.000; anno 26-9 1962
afm 49 cm x 32 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53987.pdf
1963 Gemeente Hilversum en Bussum HKB4833

Serie kaarten (kopieën) over ontwikkeling van Hilversum en Bussum, van 1824 tot 1963, kaart 6: 1963.
Agrarisch gebied is lichtgroen gearceerd, bos donkergroen. Origineel in archief Hilversum
Afm 29 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2015/67095.pdf
1964 (Ontwerp) Streekplan: Streekplankaart HKB6000

Streekplankaart opgesteld door Gewest Gooi en Vechtstreek, anno mei 1964; schaal 1:25.000
Afm 84 cm x 89 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53986.pdf
1964 Bussum uitbreidingsplan HKB2264

Plankaart uit 1964 met hoofdzakelijk bestaande bebouwing
Uitbreidingsplan 't mouwtje/Beatrixplantsoen.
afm 89 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54176.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7318

Structuurplan Gemeente Bussum
Kaart met hoofdwegen door Bussum
Schaal 1:10000
Afm 50 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77197.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7317

Structuurplan Bussum.
Overzichtskaart met externe verbindingswegen
Schaal 1:25.000
Afm 90 cm x 114,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77193.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7319

Structuurplan Gemeente Bussum
Kaart met hoofdwegen door Bussum
Schaal 1:10000
Afm 60 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77199.pdf
1964 Structuurplan voor 't Gooi HKB7064b

Structuurplan voor 't Gooi.
Wegenstructuur II a (stukje midden deel)
Stedebouwkundige werkgroep der Gooise Gemeenten
Afm 99 cm x 118 cm
Geen scan mogelijk wegens grootte van de kaart.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76086.pdf
1964 Structuurplan voor 't Gooi HKB7064a

Structuurplan voor 't Gooi.
Wegenstructuur II a (Noordelijk deel
Stedebouwkundige werkgroep der Gooise Gemeenten
Afm 99 cm x 118 cm
Geen scan mogelijk wegens grootte van de kaart.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75056.pdf
1965 Gemeente Bussum: Gebouwen voor onderwijs HKB6043

Gemeentelijke kaart, schaal 1:5.000; ingetekend de situatie van aanwezige en geprojecteerde scholen, lager, voortgezet onderwijs en gymlokalen. Bijlage V, d.d. 21 juni 1965. Digitale afbeelding is slechts een klein deel van de grote kaart.
afm 99 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53985.pdf
1965 Kaart van het Gooi HKB8011

Kaart van het Gooi en een gedeelte van de provincie Utrecht. Baarn, Soest en Lage Vuursche staan ook op de kaart.
Schaal 1:15000
Afm 80 cm x 107,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77687.pdf
1965 Kaart van het Gooi HKB4676

Toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca. 1:33.000, anno 1965. Vergelijk kaart HKB04657 uit 1961, die wat meer gedetailleerd is,kaart HKB4677 uit 1971 en kaart HKB3914 uit 1974
afm 35 cm x 55 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62298.pdf
1965 Oriëntatiekaart Bussum en Naarden HKB4651a

Stratenkaart van Bussum en Naarden ca.1965, westelijk deel, schaal 1:10.000 met stratenregister aan achterzijde.
Afm 60 cm x 51 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65081.pdf
1965 Oriëntatiekaart Bussum en Naarden HKB4651b

Stratenkaart van Bussum en Naarden ca.1965, oostelijk deel, schaal 1:10.000 met stratenregister aan achterzijde.
Afm 60 cm x 51 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65082.pdf
1965 Plattegrond Bussum met straatnamenregister. HKB4130

Plattegrond van Bussum; Westereng en Oostereng zijn gerealiseerd, Rijksweg om de Noord is gepland, zie stippellijn. Ca. 1965
afm 49 cm x 63 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53992.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061

Beschrijving van het structuurplan met foto's, grafieken en kaartje in verkleind formaat. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven. Boekje met kaart
afm 15,5 cm x 19 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2016/70421.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061b

Oostelijk deel structuurplan Gemeente Bussum. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven
De kaart hoort bij de beschrijving van het structuurplan HKB7061
Schaal 1:10000
Afm 71 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76775.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061a

Westelijk deel structuurplan Gemeente Bussum. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven
De kaart hoort bij de beschrijving van het structuurplan HKB7061
Schaal 1:10000
Afm 71 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76704.pdf
1967 Verbouw van de watertoren HKB7305B

Aanzicht en doorsnede van de verbouw. Architect P. de Vletter. 31 maart 1967
In opdracht van waterleiding Bussum.
De oorspronkelijke situatie is te zien op kaart HKB7305A
Afm. 77 cm x 58 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74758.pdf
1969 Kaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren HKB1415

Stratenkaart van Bussum en buurgemeenten in kleur, schaal ca.1:12.000, anno 1969, met afzonderlijke stratenregisters.
Afm 63 cm x 45 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53982.pdf
1970 Oriëntatiekaart Bussum HKB4669

Stratenkaart van Bussum en gedeeltelijk Naarden, met stratenregister aan de achterzijde. De kaart wordt gedateerd op ca.1970 omdat de bestuursvleugel van het gemeentehuis nog ontbreekt.
Afm 44 cm x 35 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62075.pdf
1970 Plattegrond Bussum HKB7068a

Noordwestelijk deel van het stratenplan van Bussum met aangegeven de grens van de gemeente
Schaal 1:5000
afm. 100 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75059.pdf
1970 Plattegrond Bussum HKB7068b

Noordoostelijk deel van het stratenplan van Bussum met aangegeven de grens van de gemeente
Schaal 1:5000
afm. 100 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76010.pdf
1970 Schietbaan HKB7330

Kaart met de Kolonel Palmkazerne, Legerplaats Crailo, schermenschietbaan en bestaande schietbaan erop.
Zonder jaartal, vermoedelijk omstreeks 1970.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2018/73998.pdf
1970 Weg nr. 1 Ged. Amsterdam, Laren, Eemnes, weg benoorden Naarden c.a. 1970 HKB4660a

Westelijk deel van situatietekening "Weg om de Noord", schaal 1:10.000. Met rood zijn enige duikers en paden aangegeven. Bijzonder is de geprojecteerde maar niet gerealiseerde weg naar Huizen.
Afm 100 cm x 29 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60858.pdf
1970 Weg nr. 1 Ged. Amsterdam, Laren, Eemnes, weg benoorden Naarden c.a. 1970 HKB4660b

Middendeel van situatietekening "Weg om de Noord", schaal 1:10.000. Met rood zijn enige duikers en paden aangegeven. Bijzonder is de geprojecteerde maar niet gerealiseerde weg naar Huizen
Afm 100 cm x 29 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2015/66527.pdf
1970 Weg nr. 1 Ged. Amsterdam, Laren, Eemnes, weg benoorden Naarden c.a. 1970 HKB4660c

Oostelijk deel van situatietekening "Weg om de Noord", schaal 1:10.000. Met rood zijn enige duikers en paden aangegeven. Bijzonder is de geprojecteerde maar niet gerealiseerde weg naar Huizen
Afm 100 cm x 29 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2015/66528.pdf
1971 Kaart van het Gooi HKB4677

Toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca.1:33.000, anno 1971. Vergelijk kaart HKB4676 met zelfde opzet, uit 1965, en kaart HKB4657 uit 1961. Gestippeld zijn de nieuwe hoofdverkeerswegen weergegeven, zoals de A1...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62319_0.pdf
1971 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi HKB6045A

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. ca. 1971. (noordelijk deel)
HKB6045A en HKB6045B sluiten op elkaar aan.
Afm 57 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55325.pdf
1971 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi HKB6045B

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. ca. 1971.
(zuidelijk deel) HKB6045A en HKB6045B sluiten op elkaar aan.
afm 57 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55326.pdf
1971 wandelkaart 's Gravelandse buitenplaatsen HKB1953b

Zuiddelijk deel van de wandelkaart van de 's Gravelandse buitenplaatsen en het Corversbos uitgegeven door de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.
Op de kaart wordt een toelichting gegeven van de geschiedenis van de buitenplaatsen.
Afm 59 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76477.pdf
1971 wandelkaart 's Gravelandse buitenplaatsen HKB1953a

Noordelijk deel van de wandelkaart van de 's Gravelandse buitenplaatsen en het Corversbos uitgegeven door de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.
Op de kaart wordt een toelichting gegeven van de geschiedenis van de buitenplaatsen.
Afm 59 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74973.pdf
1972 Hilversumse Meent HKB2680

Hilversumse Meent
Publieke Werken, afd grondzaken.
Stratenplan Hilversumse Meent
Afm 100 cm x 142 cm.
Er is een klein stukje van de kaart gescand.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75057.pdf
1972 Bestemmingsplan "Oostereng '72" HKB4129

Bestemmingsplan Oostereng 1972
Afm 188 cm x 100 cm
Schaal 1:1000
Schaal wegprofielen 1:200

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77399.pdf
1972 Schets van het Spiegel HKB4425

Samengestelde tekening van 3 schetsen van Noord naar Zuid. Tekening vermoedelijk van de gemeente Bussum,ca. 1972. Behorende bij HKb4426 uit 1975.
Afm 59 cm x 120 cm.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57748.pdf
1973 Bestemmingsplan Oostereng '73 HKB2265b

Plankaart behorende bij bestemmingsplan 1:1000, rechterdeel van blad. Opgesteld door de afdeling Stedenbouw van de gemeente Bussum. Linkerdeel van blad op HKB2265a.Tekening is van groot formaat, scan is daarom van slechte kwaliteit
Afm 189 cm x100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57746.pdf
1973 Bestemmingsplan Oostereng 73 HKB2265a

Plankaart behorende bij bestemmingsplan 1:1000, linker deel van blad. Opgesteld door de afdeling Stedenbouw van de gemeente Bussum. Rechterdeel van blad op HKB2265a.Tekening is van groot formaat, scan is daarom van slechte kwaliteit
Afm 189 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57747.pdf
1973 Kaart van Bussum en Naarden HKB7005

Plattegrond met stratenregister van Bussum en Naarden inclusief Hilversumse Meent.
Schaal 1:10.000
Ingeschat jaar van uitgave circa 1973, vanwege afwijking van de inrichting van de Hilversumse Meent t.o.v. de kaart HKB7004.
afm 50 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2017/72602.pdf
1973 Struktuurplan Bussum HKB0409b

Oostelijk deel van plankaart van geheel Bussum, schaal 1:10.000; met geprojecteerde en niet gerealiseerde rondweg aan zuidzijde
afm. 38 cm x 59 cm 2 exemplaren

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2016/70847.pdf
1973 Struktuurplan, Gemeente Bussum HKB0409a

Westelijk deel van plankaart van geheel Bussum, schaal 1:10.000; met geprojecteerde en niet gerealiseerde rondweg aan zuidzijde
Afm 38 cm x 59 cm 2 exemplaren

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54242_0.pdf
1973 Terrein waterwinplaats HKB4845b

Zuidelijk deel van tekening van het terrein van de waterwinplaats met bronnen, zuig- en persleidingen. Schaal 1:1000, getekend door H. de M.
Afm 105 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2015/67187.pdf
1973 Terrein waterwinplaats HKB4845a

Noordelijk deel van tekening van het terrein van de waterwinplaats met bronnen, zuig- en persleidingen. Schaal 1:1000, getekend door H. de M.
afm 105 cm x42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2015/67186.pdf
1974 Kaart van het Gooi HKB3914b

Zuidelijk deel toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca.1:33.000, anno 1974. Vergelijk kaart HKB 4677 uit 1971, kaart HKB4676 uit 1965, en kaart HKB4657 uit 1961. De A1 'om de noord' is klaar en de A27nog...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76026.pdf
1974 Kaart van het Gooi HKB3914a

Noordelijk deel toeristische kaart uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland; schaal ca.1:33.000, anno 1974. Vergelijk kaart HKB 4677 uit 1971, kaart HKB4676 uit 1965, en kaart HKB4657 uit 1961. De A1 'om de noord' is klaar en de A27nog...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74906.pdf
1975 Architecten van Brediuskwartier/Pr. Hendrikpark HKB8005

Inventarisatie van de architecten van het Brediuskwartier en het Pr. Hendrikpark en een achttal panden aan de Gen. de la Reijlaan.
Afm. 91 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77209.pdf
1975 bestemmingsplan Franse Kampweg HKB4103

Aangegeven zijn algemene bestemmingen, zoals , openbare groen, agrarische doeleinden. Meer gedetailleerde kaart is te vinden onder HKB4131
Schaal 1:1000
Afm 65 cm x 95 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77432.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier HKB4106Ab

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier '75, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83aZW. .
Afm 50 cm x 90 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62857.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier HKB4106Aa

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW
Afm 50 cm x 90 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62856.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier illustratief HKB4106Bb

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW.
Afm 50 cm x 106 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65059.pdf
1975 Bestemmingsplan Nijverheidskwartier illustratief HKB4106Ba

Plankaart bij bestemmingsplan Nijverheidskwartier, schaal 1:1000. Tekeningnr. B83ZW Bomen ook aangegeven.
Afm 5o cm x 106 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/49352.pdf
1975 Gemeente Bussum HKB1064

Stratenplan van Bussum en Hilversumse Meent. De Meent is afgebouwd. Straatnamen zijn niet leesbaar; anno ca.1988. Schaal is deels weggelaten 1: 1000 moet zijn 1:10.000
afm 42 cm x 33 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54362.pdf
1975 Overzichtstekening Oost-Bussum HKB2947

Grote tekening van oostelijk deel van Bussum begrensd door Brinklaan, Randweg, Amersfoortsestraatweg en Brediusweg, met wegen, bebouwing en groen. Geen schaal aangegeven.
Afm 119 cm x 93 cm
Zie ook kaart uit 1985, HKB7066

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57648.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister Bussum en Naarden HKB4653a

Westelijk deel stratenkaart van Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent uit ca. 1975, schaal 1:10.000, met stratenregister.
Afm 70 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65086.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister Bussum en Naarden HKB4653b

Oostelijk deel stratenkaart van Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent uit ca. 1975, schaal 1:10.000, met stratenregister.
Afm 70 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/65087.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister Bussum-Naarden HKB4679

Stratenkaart van Bussum en Naarden uit ca. 1975, schaal 1:10.000, met stratenregister. Wijkt iets af van HKB4653
Afm 42 cm x 59 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62321.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van bussum en de Hilversumse Meent HKB7004

Stratenplan van Bussum en de Hilversumse Meent.
schaal 1:110.000! moet zijn 1: 10.000. vermoedelijk omstreeks 1975
kaart identiek aan HKB4014
Afm 69 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/75014.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent HKB4014a

Westelijk deel van het stratenplan van Bussum en Hilversumse Meent, schaal 1:110.000! moet zijn 1:10.000. Vermoedelijk ca. 1975.
Kaart identiek aan HKB 7004.
afm hele kaart 69 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54360.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent HKB4014b

Oostelijk deel van het stratenregister van Bussum en Hilversumse Meent.
Schaal 1:110.000! Moet zijn 1: 10.000.
Circa 1975
2 exemplaren (HKB 7004)
Afm 49 cm x69 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2016/70916.pdf
1975 Tekening van Het Spiegel HKB4426

Overzichtstekening van Het Spiegel. Behorende bij HKB4425 uit 1972.. Tekening vermoedelijk van de gemeente Bussum,ca. 1975. Begrenzingen van de wegen zijn zwart aangezet (riolering of asfaltering?).
Afm 35 cm x 42,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57749.pdf
1975 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Ab

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (Noordelijk deel) HKB6046Ab is het onderste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76072.pdf
1975 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Aa

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (Noordelijk deel) HKB6046Aa is het bovenste gedeelte van deze kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60037.pdf
1975 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Bb

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20.000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (zuidelijk deel) HKB6046Bb is het onderste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op elkaar...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76073.pdf
1975 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Ba

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20.000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (zuidelijk deel) HKB6046Ba is het bovenste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op elkaar...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57762.pdf
1975 toerkaart Het Gooi-Loosdrechtse plassen HKb2998a

Noordelijk deel van de Toerkaart van Het Gooi en de Loosdrechtse plassen
met register toeristische gegevens voor wandelaars, fietsers en automobilisten
Schaal 1:50000.
Afm. 52 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75061.pdf
1975 toerkaart Het Gooi-Loosdrechtse plassen HKB2998b

Zuidelijk deel van de Toerkaart van Het Gooi en de Loosdrechtse plassen
met register toeristische gegevens voor wandelaars, fietsers en automobilisten
Schaal 1:50000.
Afm. 52 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75868.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659C

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975, situatie 1960, blad 5968-B, schaal 1:25.000.
Afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60854.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659D

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975, situatie 1970, blad 5968-C, schaal 1:25.000.
afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60855.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659E

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975, situatie 1975, blad 5968c, schaal 1:25.000.
afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60856.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659F

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975. Ontwikkeling van Almere tegenover situatie 't Gooi, situatie Almere ca.1975, schaal 1:50.000 (verkleinde kopie).
Afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60857.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659A

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975, situatie 1920, blad 5968, schaal 1:25.000
Afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60852.pdf
1975 Verstening van het Gooi (bebouwing, wegen, enz.) HKB4659B

Serie kaarten van de stedenbouwkundige ontwikkeling van 1920 tot 1975, situatie 1950, blad 5968-A, schaal 1:25.000
Afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60853.pdf
1975 Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren HKB3001

Wandelkaart van Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en ged. Laren, met alfabetische stratenlijst, circa 1975, schaal circa 1:13.000
Afm 63 cm x 47 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/56052.pdf
1976 Bomenbestand Het Spiegel HKB7069a

Linkerboven deel van de kaart met het bomenbestand van het Spiegel. Aangegeven zijn oude bomen, (gezond en verwaarloosde) en jonge bomen (gezonde en verwaarloosde)
Afm 99 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75079.pdf
1976 Bomenbestand Het Spiegel HKB7069b

Midden boven deel van de kaart met het bomenbestand van het Spiegel. Aangegeven zijn oude bomen, (gezond en verwaarloosde) en jonge bomen (gezonde en verwaarloosde)
Afm 99 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76080.pdf
1976 Verbreding Landstraat HKB7311

Verbreding van de Landstraat tot 13 m voor rijweg en parkeren. Met kruisjes aangegeven de panden die gesloopt moeten worden.
30 cm x 105 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2019/76874.pdf
1977 Bijlstraat HKB4430

Bebouwingstekening ca 1977, vermoedelijk opgesteld door de Gemeente Bussum.
Afm 53 cm x 79 cm 2 exemplaren

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57753.pdf
1977 Bijlstraat 62 HKB3221B

Plattegrond van begane grond en verdieping van Bijlstraat 62., schaal 1:50. Getekend door eigenaar H. Bierman. Behoort bij ontwerptekening HKB 3221A
Afm 77 cm x 57 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57755.pdf
1977 Bijlstraat 62 HKB3221A

Ontwerptekening verbouw woonhuis Bijlstraat 62 (Gemeente Bussum sectie D 707) door eigenaar H. Bierman. Douche en toilet in berging en slaapkamer boven werkplaats.; schaal 1:100, ca. 1977. hoort bij HKB3221B
Afm 57 cm x 77 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57754.pdf
1977 Kaart Gemeente Bussum HKB4662a

Westelijk deel stratenkaart van Bussum en gedeeltelijk Naarden. Situatie van 1977; schaal 1:10.000. De Hilversumse Meent is nog niet afgebouwd. Identieke kaart is aanwezig onder HKB3918. (ook lade 8 rechts).
Afm 52 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/50105.pdf
1977 Kaart Gemeente Bussum HKB4662b

Oostelijk deel stratenkaart van Bussum en gedeeltelijk Naarden. Situatie van 1977; schaal 1:10.000. Identieke kaart is aanwezig onder nr. HKB3918.(ook lade 8 rechts)
Afm 52 cm x 43 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2015/66542.pdf
1977 Kaart Gemeente Bussum, schaal 1:10.000 HKB4680b

Oostelijk deel van stratenkaart van Bussum, Naarden, gedeeltelijk en Hilversumse Meent ca. 1977. Met rood ingetekend gegevens van de wijkindeling van de Gereformeerde Kerk. Kaart met stratenregister en uitgebreide lijst van adverteerders
Afm 41,5 cm x 50 cm.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2015/66775.pdf
1977 Kaart Gemeente Bussum, schaal 1:10.000 HKB4680a

Westelijk deel van stratenkaart van Bussum, Naarden, gedeeltelijk en Hilversumse Meent ca. 1977. Met rood ingetekend gegevens van de wijkindeling van de Gereformeerde Kerk. Kaart met stratenregister en uitgebreide lijst van adverteerders.
Afm 41,5 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/62322.pdf
1977 kaart van het Gooi HKB0337a

Noordelijk deel van de wandel en fiets kaart van het Gooi
Afm. 55 cm x 35,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75078.pdf
1977 kaart van het Gooi HKB0337b

Zuidelijk deel van de wandel en fiets kaart van het Gooi
Afm. 55 cm x 35,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75849.pdf
1978 Bestemmingsplan Het Spiegel HKB8003

bijlage 1: Ouderdom van de bebouwing
Bureau Stad en Landschap Rotterdam
schaal 1:2000
Afm. 59,5 cm x 86 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77207.pdf
1978 Bestemmingsplan Het Spiegel HKB8004

bijlage nr. 2:Cultuur-Historische waardering bebouwing
schaal 1:2000
Bureau Stad en Lande Rotterdam
Afm. 59.5 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77208.pdf
1978 Bestemmingsplan Bussum-Vondel HKB8009

Bestemmingsplan voor gebied begrensd door Brediusweg, Bilderdijkpark,
Oud Bussummerweg en Landstraat.
Schaal 1:1000, profiel 1:200
Bureau Stad en Landschap Rotterdam
Afm 100 cm x 87 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77213.pdf
1978 Bestemmingsplan van het Spiegel HKB8002

Bestemmingsplan van het Spiegel.
Het betreft een groeninventarisatie, opname periode 20 t/m 23 juni 1977
Bureau Stad en landschap Zwolle
Schaal 1:1000
Afm. 191 cm x 116 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77206.pdf
1978 Kaart van Bussum, cultuur-historische waardering bebouwing van "Het Spiegel". HKB7001B

Cultuur historische waardering bebouwing. Bijlage bij bestemmingsplan "Het Spiegel"
Afm86 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2016/70011_0.pdf
1978 Kaart van Bussum, ouderdom van de bebouwing in "Het Spiegel". HKB7001A

Overzicht ouderdom van de bebouwing in "Het Spiegel" , lopende van 1870 t/m 1951. Bijlage bij bestemmingsplan "Het Spiegel"
Afm 86 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2016/70010_0.pdf
1979 Groene kaart van het Gooi HKB3911c

Onderste deel kaart met recreatiemogelijkheden in het Gooi en de directe omgeving.
Afm 72 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76084.pdf
1979 Groene kaart van het Gooi HKB3911a

Bovenste deel kaart met recreatiemogelijkheden in het Gooi en de directe omgeving.
Afm 72 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75051.pdf