Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 493
Afbeelding Titel Archiefnummer Beschrijving
1973 Terrein waterwinplaats HKB4845a

Noordelijk deel van tekening van het terrein van de waterwinplaats met bronnen, zuig- en persleidingen. Schaal 1:1000, getekend door H. de M.
afm 105 cm x42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2015/67186.pdf
1973 Terrein waterwinplaats HKB4845b

Zuidelijk deel van tekening van het terrein van de waterwinplaats met bronnen, zuig- en persleidingen. Schaal 1:1000, getekend door H. de M.
Afm 105 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2015/67187.pdf
1962 Gemeente Bussum, Bijlage K Kom-verordening HKB5000

Kaart behorende bij de verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Bussum; schaal 1:10.000; anno 26-9 1962
afm 49 cm x 32 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53987.pdf
1935 Kompas toeristenkaart van Gooi- en Eemland, voor wandelaars, fietsers en automobilisten HKB5002

Toeristenkaart van het gebied tussen Amsterdam en Amersfoort (inclusief); schaal 1:50.000, ca. 1935.
Afm 80 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54177.pdf
1964 (Ontwerp) Streekplan: Streekplankaart HKB6000

Streekplankaart opgesteld door Gewest Gooi en Vechtstreek, anno mei 1964; schaal 1:25.000
Afm 84 cm x 89 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53986.pdf
1980 Plattegrond van woonhuizen Nassaupark 4A en Gr. Wichmanlaan 20 HKB6040A

Bestaande toestand van 2 woonhuizen, te weten Nassaupark 4A en Gr. Wichmanlaan 20 met verbindende tussenbouw. Totale complex was in gebruik als bejaardencentrum (Sinnehoek) Dit is de kaart met overzicht van de kelderverdieping en de begane grond.
Afm 84 cm x 100 cm.
Er is ook een...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76754.pdf
1769 Kaart van een gedeelte van de Provincie van Holland HKB6041

Uitvergroot detail van de: "Kaart van de Provincie van Holland" met Bussum (HKB0770) HKB 6041 zit op achterkant. Nationaal Archief Den Haag, genie archief H50. Kaart van 1769.
Afm. 13cm x 18,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/50965.pdf
1925 Kaart van het Gooi en Omstreken door Mr. A. W. Stork HKB6042

Kaart van het Gooi en Omstreken door Mr. A. W. Stork, toeristenkaart van de ANWB van Bussum, Naarden en deels 's-Graveland. Kaart uit 1925.
afm 21 cm bij 29 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52917.pdf
1965 Gemeente Bussum: Gebouwen voor onderwijs HKB6043

Gemeentelijke kaart, schaal 1:5.000; ingetekend de situatie van aanwezige en geprojecteerde scholen, lager, voortgezet onderwijs en gymlokalen. Bijlage V, d.d. 21 juni 1965. Digitale afbeelding is slechts een klein deel van de grote kaart.
afm 99 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/53985.pdf
1961 Riolering in Het Spiegel, situatie vuilwater- en regenwaterriolering HKB6044

Bestektekening (bijlage C) schaal 1:2500, d.d. februari 1961. In kleur zijn de fasen van uitvoering aangegeven.
afm 90 cm x 59 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/54178.pdf
1971 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi HKB6045A

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. ca. 1971. (noordelijk deel)
HKB6045A en HKB6045B sluiten op elkaar aan.
Afm 57 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55325.pdf
1971 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi HKB6045B

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. ca. 1971.
(zuidelijk deel) HKB6045A en HKB6045B sluiten op elkaar aan.
afm 57 cm x 40 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/55326.pdf
1975 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Aa

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (Noordelijk deel) HKB6046Aa is het bovenste gedeelte van deze kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/60037.pdf
1975 Toeristische kaart van noordelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Ab

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (Noordelijk deel) HKB6046Ab is het onderste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76072.pdf
1975 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Ba

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20.000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (zuidelijk deel) HKB6046Ba is het bovenste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op elkaar...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/57762.pdf
1975 Toeristische kaart van zuidelijk deel van 't Gooi 2e druk HKB6046Bb

Toeristische kaart van het GNR in samenwerking met Staatsbosbeheer met wegennet waaronder (fiets)paden, schaal 1:20.000, d.d. 1975. Met toelichtende tekst over terreinen aan keerzijde. (zuidelijk deel) HKB6046Bb is het onderste gedeelte van de kaart.
HKB6046A en HKB6046B sluiten op elkaar...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76073.pdf
1925 Schansen uit de Eerste Wereld Oorlog HKB6049

In deze kaart (ANWB Topografische Atlas 2002) zijn de plaatsen van 4 schansen uit de eerste Wereldoorlog met een rode cirkel aangegeven: aan het eind van de Laarderweg; op het terrein van de Palmkazerne; op de Blaricummerheide ter hoogte van de Trappenberg; op de Tafelbergheide. de 5de was aan...

1948 Topografische kaart van Weesp, Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum gedeeltelijk. HKB6050

Mooie gedetailleerde kaart 25H, in kleur, details en nummering afwijkend ten opzichte van standaard topografische kaart; schaal 1:25.000. Meetgegevens van 1940 en 1948.
Afm 41 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2016/70349.pdf
1922 Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland , Utrecht en West Veluwe HKB7000

Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland , Utrecht en omstreken en West Veluwe. kaart uit 1922. Schaal 1:100.000
Afm. 65 cm x 45 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2016/70009.pdf
1978 Kaart van Bussum, ouderdom van de bebouwing in "Het Spiegel". HKB7001A

Overzicht ouderdom van de bebouwing in "Het Spiegel" , lopende van 1870 t/m 1951. Bijlage bij bestemmingsplan "Het Spiegel"
Afm 86 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2016/70010_0.pdf
1978 Kaart van Bussum, cultuur-historische waardering bebouwing van "Het Spiegel". HKB7001B

Cultuur historische waardering bebouwing. Bijlage bij bestemmingsplan "Het Spiegel"
Afm86 cm x 60 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2016/70011_0.pdf
1874 Militaire stafkaart HKB7002

Militaire stafkaart van Amsterdam tot Amersfoort. schaal 1:50.000. Kaart van na 1874 (spoorlijn staat aangegeven).
afm. 80 cm x 50 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2016/70914.pdf
1975 Plattegrond met stratenregister van bussum en de Hilversumse Meent HKB7004

Stratenplan van Bussum en de Hilversumse Meent.
schaal 1:110.000! moet zijn 1: 10.000. vermoedelijk omstreeks 1975
kaart identiek aan HKB4014
Afm 69 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/75014.pdf
1973 Kaart van Bussum en Naarden HKB7005

Plattegrond met stratenregister van Bussum en Naarden inclusief Hilversumse Meent.
Schaal 1:10.000
Ingeschat jaar van uitgave circa 1973, vanwege afwijking van de inrichting van de Hilversumse Meent t.o.v. de kaart HKB7004.
afm 50 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2017/72602.pdf
2010 Topografische kaart van 't Gooi HKB7006

Topografische kaart van 't Gooi, 's-Graveland en Baarn schaal, 1:25.000, met daarop ingetekend fiets- en wandelroutes, parkeerplaatsen, dagrecreatieterreinen, horeca, uitzichtpunten enz. en beschrijvingen van 50 gebieden van het GNR en14 wandelingen.
afm 67 cm x 78 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2017/72603.pdf
1933-1934 Kadasterkaart Bussum Brediusweg en Kattensteeg HKB7007a

Linker deel van de kaart behorende bij een notariële akte uit1934 en een nota van Gemeentewerken Bussum i.v.m. overdracht van grond uit 1933 Het betreft het stuk grond rond de Kattensteeg ten noorden van de Brediusweg, tussen de Paulus Potterlaan en de Jan Toebacklaan.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2017/72604.pdf
1933-1934 Kadasterkaart Bussum Brediusweg en Kattensteeg HKB7007b

Rechter deel van de kaart behorende bij een notariële akte uit1934 en een nota van Gemeentewerken Bussum i.v.m. overdracht van grond uit 1933 Het betreft het stuk grond rond de Kattensteeg ten noorden van de Brediusweg, tussen de Paulus Potterlaan en de Jan Toebacklaan.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2019/75292.pdf
1910 Kaart van Bussum. HKB7060

Basisplattegrond zonder straatnamen en aanduidingen. Wel weergave van Werk I t/m IV. Ca 1910.Pr. Hendrikpark is gerealiseerd. Constantijn Huygenslaan en Vondellaan zijn nog niet gerealiseerd
Afm. 44 cm x 30 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2016/70420.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061

Beschrijving van het structuurplan met foto's, grafieken en kaartje in verkleind formaat. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven. Boekje met kaart
afm 15,5 cm x 19 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2016/70421.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061a

Westelijk deel structuurplan Gemeente Bussum. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven
De kaart hoort bij de beschrijving van het structuurplan HKB7061
Schaal 1:10000
Afm 71 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76704.pdf
1965 Structuurplan Bussum HKB7061b

Oostelijk deel structuurplan Gemeente Bussum. Op het kaartje zijn de bestemmingen d.m.v. verschillende arceringen weergegeven
De kaart hoort bij de beschrijving van het structuurplan HKB7061
Schaal 1:10000
Afm 71 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76775.pdf
1920 Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland HKB7062

Toeristische kaart van Gooi- en Eemland met gedetailleerde informatie, zoals wegen, objecten, terreinen e.d. gedrukt ca. 1920. Oudere versie van HKB2592. Lijkt op HKB0147.
Afm. 84 cm x 64 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2016/70422.pdf
1824 Kadasterkaart, Gemeente Bussum, sectie A HKB7063

Kadasterkaartgemeente Bussum, sectie A, genaamd Spiegel, Tweede Blad , schaal 1:2500, opgemeten 1824 door Van Oosterhout, landmeter 1e klasse.
Afm 60 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/51076.pdf
1824 Kadasterkaart Gemeente Bussum, sectie A HKB7063a

Linker deel van 2de blad van 3 bladen van de kadasterkaart van het Spiegel
Het oude gedeelte van Bussum ten oosten van de Brinklaan staat ook op de kaart.
Opgemeten door J. van Oisterhout.
Afm. 60 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2018/74155.pdf
1824 Kadasterkaart van Bussum, sectie A HKB7063b

Rechter deel van kadasterkaar(HKB7063) gemeente Bussum, sectie A, genaamd Spiegel, Tweede Blad , schaal 1:2500, opgemeten 1824.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/50795.pdf
1964 Structuurplan voor 't Gooi HKB7064a

Structuurplan voor 't Gooi.
Wegenstructuur II a (Noordelijk deel
Stedebouwkundige werkgroep der Gooise Gemeenten
Afm 99 cm x 118 cm
Geen scan mogelijk wegens grootte van de kaart.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75056.pdf
1964 Structuurplan voor 't Gooi HKB7064b

Structuurplan voor 't Gooi.
Wegenstructuur II a (stukje midden deel)
Stedebouwkundige werkgroep der Gooise Gemeenten
Afm 99 cm x 118 cm
Geen scan mogelijk wegens grootte van de kaart.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76086.pdf
1936 Overzichtskaart van de bezittingen van het Goois Natuurreservaat HKB7065a

bovenste deel van de kaart van de bezittingen van het Gooisch Natuurreservaat.
Schaal 1:10.000
Huizen, Blaricum, Laren, Bussum en Naarden
Afm 91 cm x 85 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74864.pdf
1936 Overzichtskaart van de bezittingen van het Goois Natuurreservaat HKB7065b

Linker midden deel van de kaart van de bezittingen van het Gooisch Natuurreservaat.
Schaal 1:10.000
Huizen, Blaricum, Laren, Bussum en Naarden
Afm 91 cm x 85 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/02-2019/75814.pdf
1936 Overzichtskaart van de bezittingen van het Goois Natuurreservaat HKB7065c

Midden gedeelte van de kaart van de bezittingen van het Gooisch Natuurreservaat.
Schaal 1:10.000
Huizen, Blaricum, Laren, Bussum en Naarden
Afm 91 cm x 85 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74862.pdf
1985 Overzichtstekening Oost Bussum HKB7066

Grote tekening van oostelijk deel van Bussum begrensd door Brinklaan, Randweg, Amersfoortsestraatweg en Brediusweg, met wegen, bebouwing en groen. Geen schaal aangegeven.De nieuwe afslag 7 van de A1, het woonwagenkamp aan de Struikheiweg en de Nieuwe Brink zijn op deze kaart aangegeven.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2018/74022.pdf
1960 Riolering in het Spiegel HKB7067

Hoogtelijnenkaart van het Spiegel ten behoeve van de riolering in het Spiegel.
Afm 40 cm x 60 cm .

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2018/74884.pdf
1970 Plattegrond Bussum HKB7068a

Noordwestelijk deel van het stratenplan van Bussum met aangegeven de grens van de gemeente
Schaal 1:5000
afm. 100 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75059.pdf
1970 Plattegrond Bussum HKB7068b

Noordoostelijk deel van het stratenplan van Bussum met aangegeven de grens van de gemeente
Schaal 1:5000
afm. 100 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76010.pdf
1976 Bomenbestand Het Spiegel HKB7069a

Linkerboven deel van de kaart met het bomenbestand van het Spiegel. Aangegeven zijn oude bomen, (gezond en verwaarloosde) en jonge bomen (gezonde en verwaarloosde)
Afm 99 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/12-2018/75079.pdf
1976 Bomenbestand Het Spiegel HKB7069b

Midden boven deel van de kaart met het bomenbestand van het Spiegel. Aangegeven zijn oude bomen, (gezond en verwaarloosde) en jonge bomen (gezonde en verwaarloosde)
Afm 99 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76080.pdf
2006 Filmhuis Bussum HKB7276Aa

5 tekeningen voorlopig ontwerp Filmhuis Brediusweg 1 Bussum. 2006
Genummerd HKB7276 A t/m E. HKB7276A is gescand, is plattegrond begane grond. Dit is het linker deel van de plattegrond.
Afm. 59 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2017/72991.pdf
2006 Filmhuis Bussum HKB7276Ab

5 tekeningen voorlopig ontwerp Filmhuis Brediusweg 1 Bussum. 2006
Genummerd HKB7276 A t/m E. HKB7276A is gescand, is plattegrond begane grond. Dit is het rechterdeel van de plattegrond.
Afm. 59 cm x 42 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76479.pdf
1912 Krijgspelkaart HKB7300A

Linker deel van de herdruk van de krijgsspelkaart uit 1912 van 't Gooi, herdruk 1995 stichting Vijverberg Naarden. Begrensd door Bussum, Huizen, Laren.
Schaal 1:10.000.
2 kaarten: 7300 A Noordelijk deel Huizen en omgeving. (7300 B Zuidelijk deel)
Met tracé Gooische Stoomtram...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2018/73284.pdf
1912 Krijgspelkaart HKB7300Ba

Linker deel van de herdruk van kaart uit 1912 van 't Gooi begrensd door Bussum, Huizen, Laren.
2 kaarten: 7300 B Zuidelijk deel Blaricum, Laren (7300 A Noordelijk deel)
Met tracé Gooische Stoomtram.
Afm. 60 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74760.pdf
1912 Krijgspelkaart HKB7300Bb

Rechter deel van de herdruk van kaart uit 1912 van 't Gooi begrensd door Bussum, Huizen, Laren.
2 kaarten: 7300 B Zuidelijk deel Blaricum, Laren (7300 A Noordelijk deel)
Met tracé Gooische Stoomtram.
Afm. 60 cm x 49 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/03-2019/76020.pdf
1926 Ontwerp voor een tuinstad in het Gooi HKB7301

Ontwerpplan van wethouder De Miranda van Amsterdam voor de oplossing van de woningnood in Amsterdam.
Afm 21 cm x 29 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74805.pdf
1817 situatieplan der Vesting Naarden HKB7302

Overzicht van de afzandingssloten rondom de vesting Naarden 1n 1817.
Schaal van 120 Rhijnlandse Roeden.
Afm. 60 cm x 51 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2018/74153.pdf
1925 Herziening wegenplan tussen Brediusweg en huizerweg HKB7303b

Rechter deel herziening uitbreidingsplan tussen Brediusweg en Huizerweg (Sectie B)
Schaal 1: 2500
Afm. 67 cm x 70 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74781.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB7304A

Bruine kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, met veel ingetekende objecten, voorzien van naam.De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het archief (niet gescand)...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74655.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB7304B

Geplastificeerde kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, met veel ingetekende objecten, voorzien van naam.
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het archief (...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74728.pdf
1897 Bouwplan watertoren HKB7305A

Aanzichten, doorsneden, plattegrond en situatie van te bouwen watertoren.
De ingenieur Halbertsma. 's Gravenhage mei 1897
Afm. 77 cm x 58 cm
Kaart HKB7305B is de situatie van de verbouw in 1967.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74757.pdf
1967 Verbouw van de watertoren HKB7305B

Aanzicht en doorsnede van de verbouw. Architect P. de Vletter. 31 maart 1967
In opdracht van waterleiding Bussum.
De oorspronkelijke situatie is te zien op kaart HKB7305A
Afm. 77 cm x 58 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74758.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB7306a

Linker deel van kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, met een aantal ingetekende objecten, voorzien van naam.
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het archief...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2018/74653.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB7306b

Midden deel van kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, met een aantal ingetekende objecten, voorzien van naam.
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het archief...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2019/75481.pdf
1884 Kaart van het bewoonde gedeelte der Gemeente Bussum HKB7306c

Rechter deel van kaart uitgegeven door de Verfraaiingsvereeniging (verfraaiingsvereniging) te Bussum,d.d. 1884, schaal 1:2500, met een aantal ingetekende objecten, voorzien van naam.
De ingekleurde kaart is te vinden onder HKB1412 (lade 2). De originele afdruk van de kaart is in het...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/01-2019/75482.pdf
1924 Situatie van Wegenplan tusschen Brediusweg en Huizerweg HKB7307

Tekening schaal 1:1000 van wegenplan en rioleringsstesel Brediuskwartier; Gemeentewerken Bussum december 1924. Deel gescand.
afm 73 cm x 79 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/52942.pdf
1876 Bussum HKB7308

Kaartje uit 1860 en kaartje uit 1867 met ingetekend de oude (1860) en nieuwe (1876) concessie voor Oosterspoorweg, Amsterdam-Amersfoort..
Op de kaart uit 1860 is de Gooise Boer nog niet aanwezig, Op de kaart uit 1867 wordt de Gooise Boer wel vermeld. De 2 kaartjes zitten samen op karton...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2018/74580.pdf
Walden, kaart uit 1932 HKB7309

Plattegrond van Kolonie Walden, terrein van Frederik van Eeden.
Walden-West langs de Franse Kampweg; Walden Oost langs de Nieuwe 's-Gravelandseweg.
NB Op deze schets zien we dat de Franse Kampweg nog Nw. 's-Gravelandseweg heet.
Afm 30 cm x 21 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/09-2014/56984.pdf
1976 Verbreding Landstraat HKB7311

Verbreding van de Landstraat tot 13 m voor rijweg en parkeren. Met kruisjes aangegeven de panden die gesloopt moeten worden.
30 cm x 105 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2019/76874.pdf
1900 Kadasterkaart van Busuum , sectie A, 1ste blad HKB7312

Kadasterkaart van Bussum, Sectie A, 1 ste blad.
Ingekleurde kaart, huizen aangegeven en straatnamen.
Prins Hendrikpark nog niet aanwezig.
Schaal 1: 2500
Afm; 65 cm x 98 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76606.pdf
1900 Situatietekening renbaan Cruijsbergen HKB7313

Situatie tekening van de plaats van de renbaan op Cruijsbergen.
Huizen Franse Kampweg aangegeven.
Afm 70,5 cm x 100 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76613.pdf
1990 Wijkindeling Bussum HKB7314

Kaart met de wijkindeling van Bussum. Wijken aangegeven in kleur. en genummerd 1 t/m 8
Afm; 105 cm x 80 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/05-2019/76615.pdf
1980 herinrichting straten Godelindebuurt HKB7316a

Reconstructieplan voor de herinrichting van de straten van de Godelindebuurt
De bestrating is gedetailleerd aangegeven.
Schaal 1:200
Afm 100 cm x 120 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77439.pdf
1980 Reconstructieplan Godelinde buurt HKB7316b

Reconstructieplan Godelinde buurt. Herinrichting straten. Blad 4. Schaal 1:200.
Afm 100 cm x 119,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77191.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7317

Structuurplan Bussum.
Overzichtskaart met externe verbindingswegen
Schaal 1:25.000
Afm 90 cm x 114,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77193.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7318

Structuurplan Gemeente Bussum
Kaart met hoofdwegen door Bussum
Schaal 1:10000
Afm 50 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77197.pdf
1964 Structuurplan Bussum HKB7319

Structuurplan Gemeente Bussum
Kaart met hoofdwegen door Bussum
Schaal 1:10000
Afm 60 cm x 41 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77199.pdf
1970 Schietbaan HKB7330

Kaart met de Kolonel Palmkazerne, Legerplaats Crailo, schermenschietbaan en bestaande schietbaan erop.
Zonder jaartal, vermoedelijk omstreeks 1970.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/06-2018/73998.pdf
1953 plan tot bouwen Brandweergarage HKB7403

Plattegrond van het gebied Raadhuisstraat, Brinklaan,Havenstraat en Kapelstraat
Plan tot het bouwen van een brandweergarage met 2 woningen aan de Raadhuisstraat

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/04-2019/76358.pdf
1987 Bestemmingsplan Pr. Hendrikkwartier HKB8000

Bestemmingsplan Pr. Hendrikkwartier.
Getekend door T.M.Prummel
Verkleind
Afm 52 cm x 40,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77204.pdf
2009 Bestemmingsplan Bussum centrum concept HKB8001

Concept (voorontwerp) bestemmingsplan Bussum Centrum.
Schaal 1: 1000
Afm. 153,5 cm x 89 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77205.pdf
1978 Bestemmingsplan van het Spiegel HKB8002

Bestemmingsplan van het Spiegel.
Het betreft een groeninventarisatie, opname periode 20 t/m 23 juni 1977
Bureau Stad en landschap Zwolle
Schaal 1:1000
Afm. 191 cm x 116 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77206.pdf
1978 Bestemmingsplan Het Spiegel HKB8003

bijlage 1: Ouderdom van de bebouwing
Bureau Stad en Landschap Rotterdam
schaal 1:2000
Afm. 59,5 cm x 86 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77207.pdf
1978 Bestemmingsplan Het Spiegel HKB8004

bijlage nr. 2:Cultuur-Historische waardering bebouwing
schaal 1:2000
Bureau Stad en Lande Rotterdam
Afm. 59.5 cm x 73 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77208.pdf
1975 Architecten van Brediuskwartier/Pr. Hendrikpark HKB8005

Inventarisatie van de architecten van het Brediuskwartier en het Pr. Hendrikpark en een achttal panden aan de Gen. de la Reijlaan.
Afm. 91 cm x 99 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77209.pdf
1987 Bestemmingsplan "Jan Tabak" HKB8006

Bestemmingsplan"Jan Tabak"
Schaal 1:1000/200
Afm 99 cm x 114 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77210.pdf
1960 Overzichtskaart Bussum Oost HKB8007

Overzicht van wegen en verlichting in Bussum Oost (alles ten Oosten van de spoorlijn). Wat opvalt is dat er geen verlichting is aangegeven in de Vondellaan, Vossiuslaan, S.Stevinweg, Marconieweg, en een gedeelte van Bussum Zuid.
Deze kaart sluit aan op kaart HKB8008
Schaal 1:2500...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77211.pdf
1960 Overzichtskaart Bussum-Spiegel HKB8008

Overzicht van wegen en verlichting in het Spiegel. De Hilversumse Meent is nog niet gebouwd. Aangegeven zijn de zanderijsloten in dat gebied.
Schaal 1:2500
Deze kaart sluit aan op HKB8007
Afm. 98 cm x 124 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77212.pdf
1978 Bestemmingsplan Bussum-Vondel HKB8009

Bestemmingsplan voor gebied begrensd door Brediusweg, Bilderdijkpark,
Oud Bussummerweg en Landstraat.
Schaal 1:1000, profiel 1:200
Bureau Stad en Landschap Rotterdam
Afm 100 cm x 87 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/07-2019/77213.pdf
1991 Kadasterkaart van Bussum HKB8010

Op de kaart zijn alle straten met de bebouwing aangegeven. In de huizen staan ook alle huisnummers vermeld.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77663.pdf
1965 Kaart van het Gooi HKB8011

Kaart van het Gooi en een gedeelte van de provincie Utrecht. Baarn, Soest en Lage Vuursche staan ook op de kaart.
Schaal 1:15000
Afm 80 cm x 107,5 cm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77687.pdf
1989 fietspadenkaart met Erfgooiersroute HKB8012

Fietspadenkaart van rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland.
Bovendien aangegeven de Erfgooiersroute van de stichting Stad en Lande.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77658.pdf
1880 Situatie-plan naar het renpark op de hei bij Bussum HKB8013

Situatie-plan van de renbaan op de Bussumse hei bij de Randweg in Bussum.
Tevens een beschrijving van de route naar de renbaan. Ook aangegeven de plaats waar men de spoorbaan kon oversteken. In 1880 aangelegd en in 1894 verplaatst naar de Franse Kampweg.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77654.pdf
1990 Landschapselementen in Gooi en Vechtstreek HKB8014

De kaart geeft kleine puntvormige en lijnvormige en vlakvormige landschapselementen aan in Gooi en Vechtstreek, zoals leilinden, knotbomen, molens, poelen en wielen, slangemuur, houtwal en meidoornhaag. De kaart is bijlage 1 van het themanummer "kleine landschapselementen" De Wijde blik1990/2...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77637.pdf
1827 Kadastrale kaart Hilversum HKB8015

Deze kaart geeft de kadastrale sectie-indeling aan van Hilversum.
Sectie B genaamd de Bussummer Eng is voor bussum van belang omdat dat deel bij Bussum kwam in 1888 (met roze aangegeven)en 1902 (met blauwe aangegeven).

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/08-2019/77643.pdf
1939 Ontwerp voor een omlegging van de A1 om het Zuiden van Bussum HKB8016

Kopie en vergroting van een krantenartikel uit 1939.
Ontwerp voor de omlegging van de A1 ten zuiden van Bussum.
Verder zijn aangegeven de bestaande route en de route om de Noord.
De kaart komt uit Album 0961A (Boekenkast)

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/10-2019/78227.pdf
1946 Plan Hamers:Spoorbaan en Rijksweg ten westen van Bussum HKB8016

Kopie en vergroting van een krantenartikel uit 1946
Plan van de heer Ph.J. Hamers uit 1946 om de spoorbaan, het station en de rijksweg te verplaatsen naar de westkant van de bebouwde kom Bussum.
De Vlietlaan wordt dan een prachtige boulevard in het middelpunt van de gemeente.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Kaarten%20en%20plattegronden/11-2019/78274.pdf