Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 923

Om meer informatie te lezen over een bepaald item klikt u op het linkje in de tweede kolom. Gaat het om een publicatie dan vindt u onderin het scherm een bijlage in PDF formaat met de hele tekst van dat artikel.


Afbeelding Titel Archiefnummer Beschrijving
Brediuskwartier (publicatie) BK-2006-16

Historische Kring Bussum ... De speelweide aan de s'Jacoblaan
Bespreking foto's 1926 en 2006, genomen vanaf Bellamylaan.
Tekst: Martin Heyne

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52034.pdf
Brediuskwartier (publicatie) BK-2011-12

Uit de Bussumse Historie: 'Het verschil tusschen Bredius- en Rembrandtkwartier'
Verschillen en hun oorsprong tussen 2 aanliggende wijken in 2 plaatsen.
Gebaseerd op een artikel in de Gooi en Eemlander van 13 oktober 1936.
Samenstelling: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56657.pdf
Brediuskwartier, 100 jaar BK-2019-18

Een eeuw Brediuskwartier
Vrienden van het Brediuskwartier vieren dit jaar 100 jaar Brediuskwartier. Pas in 1924 werd het definitief ontwerp van de wijk vastgesteld. Het Bussums Historisch Tijdschrift heeft een themanummer uitgegeven met vele artikelen over deze wijk.
Auteur: Nol...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78696.pdf
Brediuskwartier, 100 jaar BK-2019-34

Over hoe het ontstond. Aankondiging van lezing op 6 september.
Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78713.pdf
Brediusweg BK-2019-50

Het aanleggen van de Brediusweg met de brug over de Bussumervaart in 1902. De veranderingen tot 1940. Correctie: Pas in de zeventiger of tachtiger jaren (of wellicht nog later) kwamen er fietspaden achter de bomen. De aanleiding was, dacht ik, een dodelijk ongeluk op de rijbaan. Fred van Norren...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78730.pdf
Brediusweg (brug) BK-2006-36

Historische Kring Bussum ... Brediusdam: er valt wat te zien!
In 1940 worden 2 buizen onder de ophaalbrug van de Brediusweg gelegd.; daarna wordt begonnen met het dempen van de haven. In de zestiger jaren werd daarop het gemeentehuis gebouwd; nu komt verdere bebouwing.
Tekst: Hans...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52056.pdf
Brediusweg 1 BK-2023-40

Winkel-woonhuis met siertoren
De geschiedenis van het pand waarin het Filmhuis zetelt. Gebouwd als winkel-woonhuis met siertoren als vlaggenschip van een buurtje met zeventien woningen aan de Vaartweg en achtereenvolgens in gebruik genomen door enkele delicatessenzaken. Na een verbouwing...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87916.pdf
Brediusweg 1(publicatie) BK-2006-25

Historische Kring Bussum ... De Bussumse haven in 1928
Delicatessenwinkel met een toren; architect H.F. Symons.
Martin Heyne
FreeChoice-project door leerlingen Willem de Zwijgercollege.
Tekst: Maaike Witzel

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52042.pdf
Brediusweg 1(publicatie) BK-2014-16

Uit de Bussumse Historie : Kennen en herkennen
Introductie van het aprilnummer van het Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) over gebouwen met een geschiedenis die vaak niet meer bekend of zichtbaar is; zoals van het Filmhuis aan Brediusweg 1.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/64474.pdf
Brediusweg 2-4 BK-2011-19

Uit de Bussumse Historie: Het begin van de Brediusweg
Bouw dubbele villa. Architect G.N. van der Heijden.
Eigenaar H.L. van der Veen.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56664.pdf
Brediusweg 37 BK-2016-48

Geheimen in Bussum
Tijdens de bezetting woonde in Bussum een alternatief genezer ‘Prananada’, op Brediusweg 37.Hij zou in 1938 als genezer van prins Bernhard toegang tot paleis Soestdijk hebben gehad. Er zou mogelijk sprake geweest zijn van aansturing vanuit nazi-Duitsland.
Auteur:...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/72039.pdf
Brink BK-2018-51

Twee prenten, één uit 1600 en één uit 1784 worden toegelicht.
Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2019/76034.pdf
Brinklaan ( nu Naarden) BK-2011-10

Uit de Bussumse Historie: Welkom in Bussum!
Ontstaan van de Brinklaan aan de kant van de Lambertus Hortensiuslaan in Naarden.
Gebouw Hendrika.
Tekst: Hans Jonker
N.B.: in 2012 is gebouw Hendrika gesloopt; de nieuwbouw op dezelfde plaats heeft als adres Lambertus...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56655.pdf
Brinklaan (haven) BK-2006-29

Historische Kring Bussum ... 1906: Bedrijvigheid in de Bussumse haven
Scheepvaart was een belangrijke factor voor Bussum, met lijndiensten naar o.a. Amsterdam en Utrecht; met publicaties en dienstregelingen.
Rondom de haven waren veel groothandels gevestigd in bouwmaterialen voor de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52045.pdf
Brinklaan (haven) BK-2009-01

Uit de Bussumse Historie: Haven in 1900
Toelichting situatie bij foto uit 1900.
Tekst: Martin Heyne

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52948.pdf
Brinklaan (haven) BK-2020-09

De haven van Bussum
Verkorte weergave van een artikel van P. Soetens uit 1981 over de oude en nieuwe haven. De nieuwe haven werd in 1939 gedempt.
Correctie: het onderschrift bij de tekening moet zijn: De nieuwe haven in de jaren ’20.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80484.pdf
Brinklaan (publicatie) BK-2010-22

Uit de Bussumse Historie: Brediusweg/Brinklaan 50 en 5 jaar geleden
Verandering bij de kruising Brinklaan / Brediusweg / Pr. Hendriklaan.
Tekst: Martin Heyne en Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54621.pdf
Brinklaan 102-104 BK-2008-01

Historische Kring Bussum ... Van textiel-kar naar golf-cart
Karakteristiek winkelpand, waar nu de Golf Company is gevestigd.
Ooit Manufacturenhandel De Duif, 'de winkel van Jaap de Kar'.
Bij de Brink; indertijd dorpskern van Bussum.
Oude en nieuwe eetrituelen rondom oud...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52518.pdf
Brinklaan 110-116 (publicatie) BK-2009-13

Uit de Bussumse Historie: De Brinklaan omstreeks 1925
Gedeelte bij/tegenover de St. Vituskerk; straat- en verkeersbeeld.
Tekst: Martin Heyne

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52967.pdf
Brinklaan 115 BK-2017-37

Geloofwaardig?
Prentbriefkaarten van de R.K. Waterstaatskerk die in 1843 werd gebouwd. De kerk met pastorie op de foto is ten onrechte aan Bussum toegeschreven. De Waterstaatskerk werd in 1884 vervangen door de Sint Vituskerk van architect Pierre Cuypers.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2018/73546.pdf
Brinklaan 115 (document) BK-2010-29

Uit de Bussumse Historie: Het geheim van de torenspits
Geen vermeende geheime zender in de torenspits van de St. Vituskerk voor onderduikers in de tweede wereldoorlog. Wel een hoogspanningskast voor de groene neonverlichting van de toren eind jaren '40 van het bedrijf Anri.
Tekst:...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54651.pdf
Brinklaan 115 (glas in lood) BK-2011-33

Uit de Bussumse Historie: Ergens op gebrand zijn....
Vijf gebrandschilderde ramen in de entree van de verbouwde St. Vituskerk
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56834.pdf
Brinklaan 115 (schades) BK-2013-39

Uit de Bussums Historie : Brand Sint Vituskerk
4 oktober 1988: brand in de kerk waarbij het Adama-orgel verloren ging.
Oorzaak: brandstichting door een lid van de werkgroep.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/63845.pdf
Brinklaan 134 BK-2012-28

Uit de Bussumse Historie: Nog een Heidezicht
Aan de Brinklaan (vlak voor waar nu de nieuwe rotonde bij de Prinsenstraat is) stond in 1855 een hofstede met de naam Heidezigt. Nadat deze was afgebrand is er een nieuwe villa Heidezicht gebouwd.. Deze staat er nog steeds.
Tekst: Klaas...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/58806.pdf
Brinklaan 138 BK-2013-49

Uit de Bussumse Historie : Centrale verwarming
Het vinden van woonruimte in 1962. Het leven in die woonruimte en de perikelen met de verwarming.
Tekst: Dirk Heinen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/63874.pdf
Brinklaan 148 BK-2017-51

Bussumsche Eau de Cologne
In 1876 werd de Bussumsche reukwaterfabriek opgericht. In 1885 werd de productie van Eau de cologne alweer beëindigd.
Auteur: Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2018/73532.pdf
Brinklaan 148 2022-01-001

De gevelsteen zit in de zijmuur van het pand. tekst:
De eerste steen is gelegd 25 aug. 1876 door J'b. Renier oud 2 jaren en A.F. Renier oud 4 jaren.
Daar was rond 1880 de Bussumsche Reukwarenfabriek gevestigd.
Zie BK-2017-51
Tekst en foto Ben Koning.

Brinklaan 25 BK-2011-15

Uit de Bussumse Historie: Van Parkzicht tot Archibald
Vanaf 1907.
Hotel-Café-Restaurant Parkzicht, Café Den Hoeck, Hotel Cecil, Café Cecil, Restaurant Archibald Schimmelpenninck.
Tekst: Martin Heyne

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56660.pdf
Brinklaan 25 BK-2022-41

Wild-west, vechtpartijen en drugsdealers
Korte geschiedenis van Hotel Parkzicht uit 1907, nu Grand Café-Restaurant Archibald.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2022/85365.pdf
Brinklaan 35 (document) BK-2011-22

Uit de Bussumse Historie: Het Nieuwe Raadhuis 50 jaar
2/3 deel gereed op 11 september 1961, de rest in 1974.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56667.pdf
Brinklaan 35 (document) (varia) 2014-219A

Schade BKR-kunst ongewis.
Gemeente Bussum heeft totaalplaatje nog niet compleet.
Hoe groot de totale schade als gevolg van de enorme hoosbuien van begin vorige week is, heeft de gemeente Bussum nog niet in kaart.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2019/75486.pdf
Brinklaan 35 (interieur) (document) BK-2009-03

Uit de Bussumse Historie: Raadzaal Bussum
Ontwerp van de raadzaal door S. Aardewerk in 1961; raadstafel in de vorm van een ovalen kring; overige inrichtingsaspecten van de raadzaal. Aanpassingen na voltooiing van de bestuursvleugel in 1974.
Tekst: Lars Wieringa

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52950.pdf
Brinklaan 40a (document) BK-2020-11

Honderd jaar geleden. Maart 1920
Over de bouw van de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Bussum, ofwel Maria- of Koepelkerk.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80486.pdf
Brinklaan 40a (interieur) BK-2009-17

Uit de Bussumse Historie: De Maria- of Koepelkerk
De Maria- of Koepelkerk is de kerk waar het meest te zien is; ook voorwerpen van voormalige, andere kerken.
14 Kruiswegstaties; gemaakt eind jaren '30 door beeldhouwer Marie Silvester (Mari) Andriessen, onze 'nationale beeldhouwer'....

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52963.pdf
Brinklaan 40a (interieur) BK-2014-18

Uit de Bussumse Historie : De Koepelkerk rond 4 mei
Beschrijving van het eiken gedenkbord met de 26 namen van in de tweede wereldoorlog omgekomen parochianen van de St. Vituskerk; na sluiting van de St. Vitus parochie in 1982 is het bord overgebracht naar de Koepelkerk.
Leerlingen...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/64476.pdf
Brinklaan 40a (publicatie) BK-2019-22

De doopkapel in de Mariakerk
De doopkapel grenst aan de kerkruimte vlak bij de ingang. In de ruimte staat een doopvont. Pas na de doop mocht de gedoopte de kerk in. Dit ‘verbod’ is pas na het Vaticaans Concilie (1962-1965) formeel opgeheven.
Pastor Nico Smit

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78700.pdf
Brinklaan 40a (publicatie) BK-2019-33

De Kruiswegstaties in de Mariakerk
Mari Andriessen maakte de 14 staties voor de Heilig Hart kerk in Bussum (1931), die in 1991 werd afgebroken. Daarna werd ze in de Mariakerk aangebracht.
Auteur: Pastor Nico Smit

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78712.pdf
Brinklaan 40a (publicatie) BK-2023-35

Een orgel uit 1923
Aandacht voor het kerkorgel dat August Steinmeyer uit Beieren maakte voor de Clemenskerk in Hilversum en dat in februari 1923 werd afgeleverd. In 2010 is dit orgel in de Bussumse Koepelkerk geplaatst, omdat de Clemenskerk een andere bestemming kreeg,
Auteur: Nol...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87911.pdf
Brinklaan 48 BK-2013-13

Uit de Bussumse Historie : De Vulpendokter.
Toen de vulpen nog gangbaar was: verplicht gebruik, cadeaus, accessoires, merken.
Tekst: Jan Schippers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/61307.pdf
Brinklaan 50 BK-2010-05

Uit de Bussumse Historie: De Brinklaan omstreeks 1917
De Brinklaan bij de Oud Bussummerweg en de Veerstraat.
Tekst: Martin Heyne

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54425.pdf
Brinklaan 54 BK-2022-25

Toneel, zang, dans en geworstel in Café Delta
Korte geschiedenis van het café-restaurant Delta (later café The Corner), dat van 1886 tot 1980 op de hoek van de Veerstraat en de Brinklaan stond.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/07-2022/84212.pdf
Brinklaan 81 BK-2023-01

In het pand Brinklaan 81, gebouwd in 1880, zat vanaf 1921 opticien Van den Bergh. Het pand vormde een fraai ensemble met nummer 83 en 83 a, maar deze buurpanden werden in 1983 gesloopt. Omstreeks dezelfde tijd werd Van den Bergh opgevolgd door Ernst Optiek en later door Optiek Groeneveld. In...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2023/86531.pdf
Brinklaan 82 (publicatie) BK-2009-14

Uit de Bussumse Historie: Mariënburg
Tuin geopend tijdens de Open Monumentendagen 2009.
Wetenswaardigheden over het klooster; begonnen in 1881; uitbreidingen; vordering door de Duitsers; veranderingen na de oorlog.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52960.pdf
Brinklaan 86 BK-2021-48

Dodelijke schietpartij in de Orangeboom in 1787
In de herberg die later De Rozenboom zou heten op de plek waar nu Bel Ami zit, werd in 1787 een moord gepleegd. Verslag van die gebeurtenis.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82416.pdf
Brinklaan 86 (publicatie) BK-2006-38

Historische Kring Bussum ... Feest in De Rozenboom
De Rozeboom was tientallen jaren het middelpunt van het gezelligheidsleven van vele Bussumers.
Op 15 oktober 1906 sluit herbergier Majoor voor een dag om te vieren dat hij 25 jaar geleden het etablissement van zijn voorganger overnam...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52058.pdf
Brinklaan 87 (document) BK-2010-25

Uit de Bussumse Historie: Het Raadhuis van Bussum
Bouwjaar 1885. Ontwerp J.F. Everts.
Aspecten uit de beginjaren.
Gesloopt in 1960.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54624.pdf
Brinklaan 87 (publicatie) BK-2006-35

Historische Kring Bussum ... September 1906: Vreemd volk in het raadhuis.
Verbouwingen oude raadhuis; aanbesteding; met publicaties.

Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52055.pdf
Brinklaan 87 (publicatie) BK-2017-25

Het Bussumse raadhuis uit 1883 werd in 1931 gerenoveerd. Het nieuwste en duurste wordt voor de inrichting aangeschaft. In de zestiger jaren wordt het raadhuis gesloopt.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2018/73558.pdf
Brinklaan 92 BK-2023-47

Het sigarenmagazijn tegenover de Vituskerk
De geschiedenis van sigarenmagazijn Van Marissing aan Brinklaan 92 naar aanleiding van het plakboek dat bij het 50-jarig van de zaak werd samengesteld en dat Historische Kring Bussum in 2023 van de familie kreeg.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2024/88375.pdf
Brouwerij en mouterij de Hoop BK-2018-33

In 1866 werd de brouwerij en mouterij gevestigd aan de Grindweg op Huizen (nu Huizerweg). Het bedrijf wordt enige keren doorverkocht en stopt in 1880. In 1890 betrekt huisarts Clinge Dorenbos het herenhuis en worden de bedrijfsgebouwen gesloopt.
Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2019/75866.pdf
Bruijn,Cas de, een bijzonder mens BK-2020-20

Cas de Bruijn (1926-2004) was de laatste boer in de vesting Naarden. Tot 1963. Daarna werd hij de laatste straatveger. Hij was een bekende Naarder. In 2020 werd een pad net buiten de vesting naar hem vernoemd.
Aleid Hamelink

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80601.pdf
Burg. de Bordesstraat HKB7160

Oragneboomstaete.
39 appartementen in het groene centrum van Bussum
Realisatie: BK Bouw.
Architect: Loof en van Stigt, Amsterdam
Bouwtekening 2008
(AD13)

Burg. s'Jacoblaan (document) BK-2007-26

Historische Kring Bussum ... De speelweide
Onlangs deed de Raad van State uitspraak in een geding over de benutting van de speelweide als voetbalveld.
Geschiedenis van 1931 tot 2007 met verboden, protesten en noodoplossingen.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52477.pdf
Burgemeester 's Jacob, H.Th. BK-2017-10

De stemming onder het volk
Gemeenteraad burgemeester
Over de provinciale statenverkiezing in 1919 in Bussum en over de kandidatuur van burgemeester s’Jacob.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2018/73321.pdf
Burgemeester Bordes H. de BK-2007-15

Historische Kring Bussum ... De Fietsende burgemeester
Fietsende burgemeester; lid van verdienste van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB).
Betekenis van H. de Bordes voor Bussum; De Bordes-Bank.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52432.pdf
Burgemeester Bordes H. de BK-2010-35

Uit de Bussumse Historie: Burgemeester De Bordes (1873-1966)
Naar hen vernoemde straat.
Bank aan einde Brinklaan bij spoorviaduct.
Bleef in Bussum wonen.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54657.pdf
Burgemeester Langerhuizen, P. BK-2017-39

Goois kunstbezit in Amsterdam
In het Van Gogh-museum is het schilderij ‘De oversteek van de rivier Berezina’ te zien, van Lourens Alma Tadema. Het was ooit van de Bussumse burgemeester Pieter Langerhuizen, die een privé-museum in villa Oud Crailo in Huizen had. Al zijn bezittingen werden...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2018/73544.pdf
Burgemeester Suchtelen van de Haare, P. van BK-2010-02

Uit de Bussumse Historie: Burgemeester Van Suchtelen
Burgemeester van 1883 tot 1909. Kreeg een stenen bank, een straatlantaarn.
Overleden 20 maart 1909 op 75-jarige leeftijd. In 1910 werd aan zijn familie een grafmonument overgedragen op de Algemene Begraafplaats door de heer...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54193.pdf
Burgemeesters BK-2013-38

Uit de Bussums Historie : Meer over Bussumse Burgemeesters van toen
Aanvulling en correcties op de artikelen over de burgemeesters van Bussum in het Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) van augustus 2013.
O.a. betreffende de burgemeesters in de periode ?40-?45, en enkele onjuiste...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/63844.pdf
Burgemeestersbanken BK-2013-02

Uit de Bussumse Historie : Burgemeestersbanken
Bank voor burgemeester Van Suchtelen van de Haare; eerst bij het Nassaupark; later verplaatst naar P.J. Lomanplein.
Bank voor burgemeester De Bordes; aan einde van Brinklaan bij viaduct; verloren gegaan.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/61238.pdf
Bussum - geuren BK-2014-35

Uit de Bussumse Historie : Bussum in geuren en kleuren.
Herinneringen aan diverse geurbronnen in Bussum.
Tekst: Ton Longayroux

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/Bussums%20historie%202014%2008%2027.pdf
Bussum 1923 BK-2023-33

Honderd jaar terug in de tijd
Aandacht voor de expositie 'Bussum 1923' in Mariënburg in september 2023, georganiseerd door Historische Kring Bussum wegens het 40-jarig bestaan.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87909.pdf
Bussum bij Naarden BK-2006-13

Historische Kring Bussum ... Gezicht op Bussum bij Naarden
Onbekende prent van de Amsterdamse kunstenaar Cornelis Buijs (1746-1826) ontdekt in Leiden. Plaats waar de kunstenaar stond is niet vast te stellen.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52031.pdf
Bussum door de camera van Jacob Olie BK-2024-14

Enkele haarscherpe foto’s van Bussum en omgeving in de negentiger jaren van de negentiende eeuw danken wij aan de Amsterdammer Jacob Olie. Olie kwam vanaf 1890 nu en dan met vrienden en soms ook met zijn zonen met de trein naar Bussum om ook eens wat anders dan Amsterdam te fotograferen.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/07-2024/89146.pdf
Bussum en Boekweit horen bij elkaar BK-2016-33

Het HKB-programma van Bussum Cultureel en Open Monumentendag 2016 wordt genoemd. Vooral boekweit (in het wapen van Bussum zitten boekweitzaden) krijgt aandacht.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/72024.pdf
Bussum en Caterham, 1948-1952 BK-2020-07

Over de sportieve uitwisseling tussen deze twee plaatsen.
Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80482.pdf
Bussum groener BK-2011-29

Uit de Bussumse Historie: Bussum nog mooier groen
Nota 1992 van Johan Hofman in samenwerking met Gemeentewerken.
En de situatie na 20 jaar.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56782.pdf
Bussum in 1929 BK-2015-21

Plattegrond van Bussum in 1929
Plattegrond van Bussum, deel van een kaart in het boekje ‘Wandelingen en Rijwieltochten in het Gooi en Omstreken’. De routes zijn bewegwijzerd met geëmailleerde bordjes aan bomen en palen.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69558.pdf
Bussum in de Koninklijke Bibliotheek BK-2011-23

Uit de Bussumse Historie: Bussum in het landelijke nieuws
Oude nieuwtjes en advertenties uit de 19e eeuw uit de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56668.pdf
Bussum in de periode 1813-1817 BK-2023-12

Omdat de Fransen Naarden bezet hadden, belegerde het leger van generaal Kraijenhoff de vesting. Het Franse leger verliet de vesting in 1814. Bussum, dat tijdens de belegering zijn eigen zaakjes had moeten regelen, wilde nu ook verder een zelfstandige gemeente worden. Ondanks tegenwerking van...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2023/86612.pdf
Bussum is weer terecht BK-2016-09

Reacties op artikel van 3 februari (BK-2016-04). Op een van de 40 kaarten van Holland, ook van Covens en Mortier uit 1730, staat Bussum wel. Ingelijst vormen de 40 kaarten een afbeelding van 2 bij 3 meter. Op een kaart van Holland van Ortellius uit 1570 staat Bussum als Buijsem.
Auteur:...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/71983.pdf
Bussum op en van de kaart BK-2016-04

Bussum is sinds 1 januari 2016 deel van de gemeente Gooise Meren. Op een kaart van Covens en Mortier van Holland uit 1730 staat Bussum niet aangegeven. Pas na de aanleg van spoor en station floreerde Bussum. Gelukkig kwam Bussum in 1940 niet in de vuurlinie te liggen en vertrok het...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/71978.pdf
Bussum rond 1850 BK-2016-41

Twee keer per week kon men met de trekschuit naar Naarden en Amsterdam. Per rijtuig kon men naar het spoorstation in Vreeland. Enige gegoede families kwamen de zomer in Bussum doorbrengen. Bussumers waren boer of werkten in de afzanderijen of blekerijen. De katholieken kregen in 1844 een...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/72032.pdf
Bussum van boven BK-2012-26

Uit de Bussumse Historie: City marketing anno 1925
De gemeente geeft zomer 1925 opdracht aan de fotografie-afdeling van de KLM om een serie luchtfoto's van Bussum te maken.
Tekst: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/58802.pdf
Bussum viert 25 jaar koningin Wilhelmina BK-2023-32

Korte beschrijving van drie dagen feest in Bussum ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923.
Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87908.pdf
Bussum, Van BK-2017-08

In Amerika in New Jersey wonen mensen met de naam Van Bussum, nazaten van emigranten uit Bussum. Gegevens van emigranten 17e en 18e eeuw.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2018/73319.pdf
Bussumergrintweg BK-2016-25

In het boek van J.A. de Rijk e.a. uit 1905 wordt de weg zo genoemd vanaf de Vaartweg in Hilversum tot in het hart van Bussum. De huidige delen van die weg worden genoemd en besproken en hebben soms een andere naam. In Bussum sprak men in de 19e eeuw van de grintweg naar Hilversum.
Auteur:...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/72015.pdf
Bussumergrintweg BK-2016-25a

In het boek van J.A. de Rijk e.a. uit 1905 wordt de weg zo genoemd vanaf de Vaartweg in Hilversum tot in het hart van Bussum. De huidige delen van die weg worden genoemd en besproken en hebben soms een andere naam. In Bussum sprak men in de 19e eeuw van de grintweg naar Hilversum.
Auteur:...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/72015.pdf
Bussumers van honderd jaar geleden BK-2023-30

Aandacht voor de boeken met pasfoto's van Bussumers uit ca. 1923 die in 2019 in het archief van het Bussumse gemeentehuis werden gevonden en waarvan tijdens de expositie 'Bussum 1923' in september 2023 kopieën ter inzage lagen. .

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87906.pdf
Bussummer Heide BK-2011-04

Uit de Bussumse Historie: Het Tuinstadplan
Bizar plan van A.W. Bos en S.R. de Miranda om een stad te bouwen op de Bussumer heide tussen Bussum, Hilversum en Laren.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/56649.pdf
Bussummergrindweg BK-2014-15

Uit de Bussumse Historie : De autorennen in Bussum
Wedrennen op de straatweg tussen Hilversum en Bussum, ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig feest van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
Samenstelling: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/64473.pdf
Bussummergrindweg 1 BK-2010-27

Uit de Bussumse Historie: Het waterleidingbedrijf
In 1888 burgerinitiatief voor een waterleiding.
In 1895 wordt voorlopige concessie verleend voor proefboringen.
In 1897 wordt concessie definitief; de watertoren wordt gebouwd.
Tekst: Chris Leenders/Klaas Oosterom
N....

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/54649.pdf
Bussummergrindweg 1 BK-2019-52

De Bussumse watertoren uit 1897 kreeg in 2009 een nieuwe bestemming en werd uitgebreid met een kantoorgebouw dat vanwege de klimaat- en energie maatregelen prijzen won.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78732.pdf
Bussummergrindweg 1 (publicatie) BK-2007-36

Historische Kring Bussum ... De Bussumse Watertoren
Tijdens de restauratie in 1967 werd plankje gevonden met gedicht; daarvan was de laatste regel "Wie zal eenmaal zijn sloop beginnen".
Toelichting gekozen plaats van de watertoren op mooi uitzichtpunt, en nog lang niet gesloopt....

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52489.pdf
Bussummergrindweg 1 (publicatie) BK-2009-04

Uit de Bussumse Historie: De watertoren
Geschiedkundige aspecten; vanaf de bouw in 1897 tot een uniek energiezuinig kantorencomplex in 2010.
Tekst: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52951.pdf
Bussummers tijdens de bezetting BK-2015-17

Bussummers tijdens de bezetting
Citaten uit dagboeken die in artikelen van het bevrijdingsnummer van Bussums Historisch Tijdschrift van april 2015 staan.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69554.pdf
Bussums Historisch Tijdschrift: Bussum en de televisie BK-2021-50

Korte beschrijving van de inhoud van Bussums Historisch Tijdschrift van december 2021 dat grotendeels gewijd is aan Bussum en de televisie.

Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82418.pdf
Bussumsche Courant BK-2006-01

Historische Kring Bussum ... en de geschiedenis van de Bussumsche Courant.
De jaren van 1898 tot 1942 van de Bussumsche Courant.
De jaren vanaf de herstart in 1950; eerst als Bussumsche Courant, vanaf 1967 als Goois Dagblad en beëindigd in 1978.
In 2006 pas weer een Bussumse...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/52068.pdf
Bussumsche Courant BK-2013-37

Uit de Bussums Historie : Een bijzondere Bussumsche Courant
De Bussumsche Courant verscheen op 14 februari 1942 voor het laatst, omdat de Duitse bezetter de hoofdredacteur A.F.K. Paree wilde vervangen, maar de uitgever niet. Deze editie werd in november 1942 verkleind opgenomen in een...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/09-2014/63843.pdf
Bussumse bijnamen BK-2017-44

Achtergronden om bijnamen te gebruiken. Enige van de 200 bijnamen van Bussumers worden toegelicht.
Auteur: Margreet de Broekert

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2018/73539.pdf
Bussumse verstrooiing in 1923 BK-2023-34

Aandacht voor het uitgaansleven in 1923 met het oog op de jaren-twintig-voorstelling in Concordia die Historische Kring Bussum op Open Monumentendag 2023 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseerde.
Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2023/87910.pdf
Bustocht door Gooise Meren BK-2016-08

Aankondiging en uitnodiging voor een bustocht door de nieuwe gemeente Gooise Meren langs historische plekken op 12 maart 2016.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2017/71982.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 1) BK-2019-17

Over het gebied waar nu een nieuwe wijk is gepland. In 1902 werd dit gebied door grondruil met Hilversum, Bussums grondgebied. Er waren akkers en bospercelen, maar ingewijden hadden voorkennis van de toekomstige bestemming.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78695.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 2) BK-2019-25

In 1902 kreeg Bussum door grondruil met Hilversum de beschikking over onbebouwde eng-gronden ten zuiden van de Huizerweg. Een bouwmaatschappij wilde daar een villapark stichten. Men wilde dat er vanaf station Naarden Bussum een tramlijn naar het gebied kwam.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78703.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 3) BK-2019-31

Het plan om een villapark te ontwikkelen, mislukt. Tussen 1902 en 1920 zijn maar 5 bouwkavels verkocht. De tramverbinding komt er niet. Grote delen van de eng worden in 1914-1918 militair terrein en verboden. Na het opheffen van de Kringenwet kan Bussum dicht bij het centrum bouwen.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78710.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 4) BK-2019-39

De gemeente Bussum wordt in 1938 overvallen met de plannen van het Ministerie van Defensie om een kazerne te bouwen.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78718.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 5) BK-2019-48

In 1940 wordt het kazerneterrein in Bussum door de bezetter in gebruik genomen. In 1944 bombardeert de RAF het terrein. Herstel van gebouwen is pas jaren later.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2020/78728.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 6) BK-2020-02

In de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw bouwt Bussum ‘gaardes’, ‘hoven’ en flatgebouwen in zuidelijke richting tot vlak bij het kazerneterrein.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2020/80449.pdf
Café Americain werd in Bussum getekend BK-2021-18

Korte schets van leven en werk van de architect Willem Kromhout en met name van zijn verblijf in Bussum van 1901 – 1903. Hij tekende toen het interieur van Café Americain in het eerder door hem ontworpen American Hotel in Amsterdam. Daarnaast aandacht voor de gebouwen die hij in die tijd in...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81167.pdf
Café Ome Ko was De Gooyse Boer BK-2021-52

Het pand van Café Ome Ko op de hoek van de Naarderstraat en de Herengracht in Muiden heeft een lange geschiedenis. Ooit heette het 'De Gooyse boer'. Korte geschiedenis van het pand.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82420.pdf