Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 56

Om meer informatie te lezen over een bepaald item klikt u op het linkje in de tweede kolom. Gaat het om een publicatie dan vindt u onderin het scherm een bijlage in PDF formaat met de hele tekst van dat artikel.


Afbeelding Titel Archiefnummer Beschrijving
Belgische vluchtelingen BK-2015-07

100 jaar geleden. Februari 1915
Groepen Belgische intellectuelen en kunstenaars komen als vluchtelingen naar Bussum. Het muziekleven in Bussum krijgt daardoor een impuls. Tehuizen voor gemobiliseerde Nederlandse militairen worden geopend.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69310.pdf
Bescherming Burgerbevolking (B.B.) in Bussum BK-2015-45

In 1953 werden vrijwilligers geworven voor de BB. In Bussum kwam een overste een groep vrouwen van het Kath. Vrouwen Gilde een lezing geven en een film vertonen. In Bussum waren 200 mannen en vrouwen nodig.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70410.pdf
Bevrijding 1945 BK-2015-19

Voedselverstrekking rond bevrijding in 1945
Op 6 mei 1945 verschijnt na drie jaar onderbreking de Bussumsche Courant weer. Het plaatselijk comité van het Interkerkelijk Overleg (IKO) organiseert voedselverstrekkingen. De week erop komen de Canadezen en komt er voedsel uit Friesland via de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69556.pdf
Bussum in 1929 BK-2015-21

Plattegrond van Bussum in 1929
Plattegrond van Bussum, deel van een kaart in het boekje ‘Wandelingen en Rijwieltochten in het Gooi en Omstreken’. De routes zijn bewegwijzerd met geëmailleerde bordjes aan bomen en palen.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69558.pdf
Bussummers tijdens de bezetting BK-2015-17

Bussummers tijdens de bezetting
Citaten uit dagboeken die in artikelen van het bevrijdingsnummer van Bussums Historisch Tijdschrift van april 2015 staan.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69554.pdf
De drijvende brandkast BK-2015-26

C. van Klaveren uit Breukelen heeft voor oorlogsomstandigheden een brandkast uitgevonden die bij een scheepsramp blijft drijven. Voor het verzenden van post e.d. in zo’n brandkast moeten brandkastzegels gekocht worden, waarvan de uitvinder een deel krijgt. In 1923 werden ze ongeldig. In de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70391.pdf
De eerste villa in het Prins Hendrikpark (I) BK-2015-13

A.D. Verschuur laat in 1903 aan de Albrechtlaan, hoek Gen. De la Reylaan de eerste villa van het park bouwen. In de directe omgeving waren luxe winkels en hotels. Hier en in het Gooi was het veel beter toeven dan in Amsterdam. Dank zij het spoor kwamen er Amsterdammers zich hier verpozen.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69550.pdf
De eerste villa in het Prins Hendrikpark (II) BK-2015-14

De eerste villa van het Prins Hendrikpark (II)
Kotimiep heet de villa waarin het gezin Verschuur vanaf 1903 woont. Echtpaar verhuist in 1920 naar Merano. In 1922 wordt de villa hotel, pension, restaurant, café en theetuin. Radio-uitzendingen zijn er te beluisteren. In 1926 worden twee...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69551.pdf
De Hilversumse Meent I BK-2015-39

Uit ‘De Hilversumse Meent in beeld’ uit 2005: Al in 1300 als gemeenschappelijke weide in gebruik. Koedijk als scheiding tussen heide en weide. Eigendom van erfgooiers, boeren die dagelijks vanuit Hilversum naar de meent gingen om te melken. In 1971 werd de Erfgooier-vereniging ontbonden....

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70404.pdf
De Hilversumse Meent II BK-2015-40

Uit ‘De Hilversumse Meent in beeld’ uit 2005: In de jaren ’60 heeft de gemeente Hilversum het plan om er woningen te bouwen. De woonwijk wil men met natuur afschermen van het polderlandschap en het Spiegelkwartier. Ook wil men groenvoorzieningen in de wijk. Het plan voor een woonwijk met 5000...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70405.pdf
De Hilversumse Meent III (slot) BK-2015-41

Uit ‘De Hilversumse Meent in beeld’ uit 2005: Men ontwerpt een woonwijk, vele bochten in wegen zorgen voor grillige vormen. Tot najaar 1972 blijven de weilanden in gebruik bij boeren. Vanaf januari 1973 grondwerk. In de grond vindt men resten van een woud uit de oertijd en grindbeddingen van...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70406.pdf
De Vereeniging tot Evangelisatie BK-2015-33

De vereniging werd in 1915 opgericht door hervormde import-Bussumers, die zich niet thuis voelde bij de hervormde gemeente in Bussum. In 1925 bouwden ze de Spieghelkerk. Mej. Van Woensel Kooy werd evangeliste. Na 1945 wordt het een hervormde wijkgemeente.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70398.pdf
De Wandelmeent anno 1977 BK-2015-31

Uit een artikel in AD Wonen uit 1977: De Wandelmeent in de Hilversumse Meent is de eerste woonwijk in Nederland als leefgemeenschap. De bouwstijl is gedurfd en het complex heeft centraal een pleintje. Uitspraken van twee bewoonster, een van toen en een van nu.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70396.pdf
Een teken aan de wand BK-2015-43

Resten van opschriften op muren van gebouwen, die aan het verleden herinneren. Zoals Bensdorp op de cacaofabriek, een naam en tel nr van vier cijfers en ‘heb vertrouwen in jezelf’ op de stationsfietsenstalling.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70408.pdf
Een verborgen schat. BK-2015-35

Een samenvatting van één van de artikelen uit het Bussums Historisch Tijdschrift van augustus 2015 over Glas-in-lood ramen: In de kelder van het gemeentehuis zijn oude ramen gevonden die de Kring aan geïnteresseerde huiseigenaren wil geven.
Auteur: Luud Wierenga

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70400.pdf
Excursie Raadhuis Hilversum BK-2015-02

De carrière en werk van de architect Willem Marius Dudok, die ook in Naarden en Bussum huizen en gebouwen ontwierp. Uitnodiging voor excursie in het Raadhuis.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69195.pdf
Franse Kampweg 10 (van Meurs) (publicatie) BK-2015-04

Vijftig jaar geleden. Januari 1965
Franse Kampweg 10
Brand in 1965 bij golfkartonfabriek Van Meurs. Fabriek vestigde zich in 1938 in voormalige koloniehuis van Walden. Herbouw en nieuwbouw. Bedrijf sluit in 1995. Tableau van Eppo Doeve over Van Meurs in Bussums gemeentehuis.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69307.pdf
Gemeentewerken BK-2015-47

Nu de gemeente Bussum binnenkort ophoudt te bestaan worden hier foto’s van Bussumse ambtenaren uit vroegere tijden getoond.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70412.pdf
Gogh, van en Eeden, van BK-2015-30

Frederik van Eeden heeft na de dood van Vincent Parijs bezocht en de zieke Theo van Gogh. Van Eeden schreef als één van de eersten een essay in de Nieuwe Gids, dat positief oordeelde over het werk van Vincent van Gogh. Hij zou een schilderij van Vincent als dank voor zijn bemoeienis met Theo...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70395.pdf
Herinneringen van Bussumers aan Mariënburg BK-2015-36

Veel materiaal dat aangeleverd werd voor het boek ‘Zicht op Mariënburg’ kon niet geplaatst worden. Vier bijdragen en drie afbeeldingen daaruit.
Auteur: Margreet de Broekert

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70401.pdf
Het Diakonessenhuis te… Bussum (deel 2 van drieluik) BK-2015-10

Het Diakonessenhuis te Bussum
Adres is in 1930 Graaf Wichmanlaan 34. Hospitaaltje met capaciteit van 14 bedden. Verpleegsters wonen in villa Maria, Lindelaan 6. Reden om ziekenhuis te stichten. In 1934 wordt grond gekocht in Naarden. In 1940 wordt Diakonessenhuis Naarden geopend. Hoe een...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69547.pdf
Honderd jaar geleden. Het Mobilisatiecomplex BK-2015-49

In 1915 nam het leger een deel van het landgoed Cruysbergen in bezit. Daarvoor was er een renbaan geweest. Het leger gebruikte het terrein en opstallen voor paarden. Ook de Duitsers gebruikten het terrein en in 1956 kwamen er opslagloodsen van het Ministerie van Defensie.
Auteur: Hans...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70414.pdf
Honderd jaar geleden. Januari 1915 BK-2015-03

Beurtvaart op Bussum wordt belemmerd als in 1914 de vaart met een dam wordt afgesloten. Comité tot wederopenstelling. Eind 1915 is Bussum weer per boot bereikbaar.
Auteur: Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69196.pdf
Honderd jaar geleden. Juli 1915 BK-2015-28

Verkeersongelukken in de bebouwde kom. Naar aanleiding van een aanrijding door een snelle fietser komt de maximum snelheid binnen de bebouwde kom ter sprake. Die wordt in 1915 voor fietsers 15 km/u. In die tijd kon men fietsles krijgen.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70393.pdf
Honderd jaar geleden. Juni 1915 BK-2015-24

Bouw Majellaziekenhuis. Ondanks belemmeringen vanwege de oorlog, wordt de bouw van het ziekenhuis in juni 1915 gestart. Op 16 oktober wordt de eerste steen gelegd.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70389.pdf
Honderd jaar geleden. September 1915 BK-2015-37

Na weer een ongeluk met de Gooische Stoomtram vraagt de gemeente om maatregelen zoals de halteplaats Brediusweg wat verder van de kruising te kiezen. Eigenaren van grond wordt gevraagd de bosschages bij de kruising te kappen. De gemeente had al spiegels geplaatst.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70402.pdf
Ik vergeet je niet BK-2015-22

'Ik vergeet je niet'. Thema van de Week van de begraafplaats. Uitnodiging voor bezoek op 6 juni in Naarden en Bussum. Beschrijvingen van vier grafmonumenten op drie begraafplaatsen. Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69560.pdf
Klück: van smid tot winkelier BK-2015-50

De geschiedenis van zes generaties Klück. In het Bussums Historisch Tijdschrift van december 2015 staat het verhaal van dit Bussumse familiebedrijf, geschreven door Nel Krijnen-van Gog.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70415.pdf
Klück: van smid tot winkelier BK-2015-50a

De geschiedenis van zes generaties Klück. In het Bussums Historisch Tijdschrift nr 3 van december 2015 staat het verhaal van dit Bussumse familiebedrijf uitgebreid, geschreven door Nel Krijnen-van Gog.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70416.pdf
Lange tenen BK-2015-32

Het pas gerestaureerde pand Brediusweg 2 is uit 1911. In 1914 attendeert de eigenaar de gemeente dat in een erfdienstbaarheid vrij onbelemmerd uitzicht gewaarborgd wordt. De huurders, waaronder een pédicure, klagen dat dat er opgestapelde bouwmaterialen liggen. De eigenaar klaagt bij de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70397.pdf
Meentweg 54 BK-2015-48

Vijftig jaar geleden. December 1956
In de Jeugdkapel aan de Meentweg 54 vielen 18 kinderen van een padvindersgroep flauw doordat er wat mis ging met de gasverwarming, die nog maar kort geleden op aardgas was overgegaan.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70413.pdf
Melkweg 19 BK-2015-52

In 1899 begonnen geroyeerde diamantslijpers een bedrijf aan de Melkweg 19. In 1930 verhuisde het bedrijf naar de Visserstraat, maar het moest enige maanden later vanwege de crisis sluiten.
Auteur: Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70419.pdf
Ontvang dit mooie boek! BK-2015-51

Het in september uitgekomen boek Zicht op Mariënburg wordt aangeprezen en voor € 25 aangeboden samen met een jaar lidmaatschap van de HKB.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70417_0.pdf
Ontvang dit mooie boek! BK-2015-51a

Het in september uitgekomen boek Zicht op Mariënburg wordt aangeprezen en voor € 25 aangeboden samen met een jaar lidmaatschap van de HKB.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70418.pdf
Piet van Det, voor feest en pret BK-2015-23

De feestartikelenwinkel van Piet van Det, Gildestraat 4, was er van 1922 tot 2002. In 1945 nam Piet’s dochter en haar man de zaak over. En in 1980 Sjoerd de Koning.
Auteur: Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70388.pdf
Plattegrond van Bussum in 1929 BK-2015-21a

Bussum in 1929
Plattegrond van Bussum, deel van een kaart in het boekje ‘Wandelingen en Rijwieltochten in het Gooi en Omstreken’. De routes zijn bewegwijzerd met geëmailleerde bordjes aan bomen en palen.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69559.pdf
Postma, C. BK-2015-09

Graaf Wichmanlaan 34
Villa ’t Hoog (deel 1 van drieluik)
Na de bouw is de ingang aan de Lindelaan. Nu Oud-Delta, Graaf Wichmanlaan 34. Bewoners vanaf 1887 fam. J.H. Kruyt. In 1930 St. Diakonessen-Arbeid. In 1942 koopt huisarts C. Postma de villa; het wordt woning en praktijk na...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69312.pdf
Postma, C. BK-2015-11

C. Postma, arts, bioloog, fotograaf (deel 3 van drieluik)
Coen Postma (1902-1978) was huisarts, Graaf Wichmanlaan 34. Ook bioloog, die micro- en macrofoto’s maakte van planten en plantendelen. In 1960 wordt zijn boek ‘Mozaïek van de plant’ met foto’s uitgegeven. Vertalingen komen uit in...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69548.pdf
Regentesselaan 39 BK-2015-29

De hoeksteen met de tekst: ‘Vincent van Gogh 9 april 1901’ in een villa aan de Regentesselaan is gelegd door de zoon Vincent (1890) van weduwe van Theo van Gogh, Jo van Gogh-Bonger, die samen met haar tweede man, J. Cohen Gosschalk, deze villa liet bouwen. 125 jaar geleden stierf de schilder...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70394.pdf
Rommelige toestand in de Karbouwstraat BK-2015-16

Vijftig jaar geleden. Negentiende eeuwse toestand!
In de Bussumsche Courant van 12 april 1965 wordt de rommelige toestand in de Karbouwstraat gehekeld. Daar achter is in 1899 de Chemische Fabriek Jumbo gekomen. Het gebied ten zuiden van de Huizerweg behoorde toen nog tot Hilversum. Vanaf...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69553.pdf
Struikheiweg 5 (publicatie) BK-2015-20

Nieuw NS-station Bussum-Zuid in 1966
Uit de strooifolder: ‘Het Gooi gaat voortaan met de auto naar de trein.’ In de nieuwe dienstregeling van 22 mei 1966 is het station Bussum Zuid opgenomen. Er is een groot stationsparkeerterrein en het is centraal gelegen in het Gooi.
Auteur: Klaas...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69557.pdf
Torenflat aan de Burg. s'Jacobslaan BK-2015-06

Vijftig jaar geleden: Torenflat aan de s'Jacobslaan.
Bouwplan in 1965 van B&W voor torenflat met acht woonlagen in Brediuskwartier tegenover De Gooische Boer. Raadslid protesteert. Raad gaat akkoord. GS onthoudt goedkeuring vanwege verlegging bouwgrens. Plan wordt aangepast. Omwonenden...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69309.pdf
Treffpunkt Erasmus BK-2015-44

Treffpunkt Erasmus is de titel van een filmdocumentaire van Annet Betsalel over de Duitse soldaat Werner Klemke, die in 1942 met de Blaricumse familie Perlstein meewerkte aan het opzetten van onderduiknetwerk. Na de oorlog werd hij in de DDR een beroemde illustrator. De Nederlandse première was...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70409.pdf
Treffpunkt Erasmus HKB8039

De oorlogsjaren van Werner Klemke. DVD.
Treffpunkt Erasmus is de titel van een filmdocumentaire van Annet Betsalel over de Duitse soldaat Werner Klemke, die in 1942 met de Blaricumse familie Perlstein meewerkte aan het opzetten van onderduiknetwerk. Na de oorlog werd hij in de DDR een...

vanaf 1950, Bussum helpt Watersnoodslachtoffers BK-2015-05

Bussumsche Courant van 2 februari 1953 doet oproep om geld en goederen in te zamelen. Kerken en U.V.V. zamelen in. Bidstonden en Requiemmissen in kerken. Verslag van de tocht met vrachtauto’s naar Middelburg met hulpgoederen.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69308.pdf
Vijftig jaar én honderd jaar geleden. Maart 1965 en maart 1915 BK-2015-12

Voetgangerstunnel onder het spoor bij de Gen. de la Reylaan
Bouw van de voetgangerstunnel onder het spoor bij de Gen. de la Reylaan in 1915 vanwege de verwachte toename van drukte. De tunnel is nooit een afdoende oplossing geworden voor de drukte, ook niet toen er een ondergrondse toegang...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69549.pdf
Vijftig jaar geleden. April 1965. ’t Spant BK-2015-15

De televisie bezet veel gebouwen in Bussum ten koste van Bussumers. Het gemeentebestuur werkt al in 1965 aan plannen voor een ruimte voor Bussumse culturele en maatschappelijke activiteiten. Men bouwt in 1969 een semi-permanent gebouw bij het verwaarloosde Fort Werk IV, waar opslagkelder voor...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69552.pdf
Vijftig jaar geleden. Augustus 1965 BK-2015-34

Vijverpark. Op 10 augustus 1965 verdronk er weer een kind in de vijver. Voor de derde keer in korte tijd. Begin 1965 had de gemeente besloten een hek te plaatsen. Door buurtgenoten wordt toezicht georganiseerd en binnen enige weken na dit ongeluk wordt het hekwerk geplaatst.
Auteur: Hans...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70399.pdf
Vijftig jaar geleden. Februari 1965 BK-2015-08

Het Spiegelplan uit 1954 in 1965
Bussumsche Courant evalueert Spiegelplan uit 1954. Toen: Leegstand en verwaarlozing in villawijk Het Spiegel. Reddingsplan: riolering, verlichting, bestrating. Villasloop en woningbouw, vooral flats. De krant is positief. Einde van deze ontwikkeling in 2007...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2015/69311.pdf
Vijftig jaar geleden. Juli 1965 BK-2015-27

Pacifistische leus op Pactolan-toren Naarden. Op de witte toren aan de Rijksweg bij Naarden staat ‘Nederland ontwapent’. Zakenman L. Landman krijgt hiermee landelijke publiciteit. De Hoge Raad oordeelt in 1967: Geen strafbaar feit. Vrijheid van drukpers.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70392.pdf
Vijftig jaar geleden. Juni 1965 BK-2015-25

Zangeres Conny van Bergen uit Bussum.
In een artikel in de Bussumse Courant vertelt zij over haar werk als zangeres.
Auteur: Hans Jonkers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70390.pdf
Vijftig jaar geleden. November 1965 BK-2015-46

De publieke televisie die in 1951 in Bussum begon, had steeds meer locaties nodig. In 1965 betrok de NTS het Broederhuis aan de St. Vitusstraat en Laarderweg 57 waar een Coca Cola bottelarij was geweest. De gemeente werkte mee, maar het televisiebedrijf besloot later toch naar Hilversum te...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70411.pdf
Vijftig jaar geleden. Oktober 1965 BK-2015-42

Het bos van Bouvy is een terrein van vier hectare waar de familie Bouvy in 1903 een villa laat bouwen aan het Singel. Een groot deel van het bosgebied krijgt in de jaren 50 en 60 een woonbestemming. Een paar jaar geleden wordt overeengekomen dat ook het resterende gebied bebouwd mag worden....

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70407.pdf
Vijftig jaar geleden. September 1965 BK-2015-38

Op 11 september 1965 viert Bensdorp het 125-jarig bestaan met een concert in de St. Vituskerk voor medewerkers en andere genodigden. Op 7 september komt een extra trein aan bij het laadplatform met gasten die een rondleiding krijgen. Het bedrijf heeft vier vestigingen in binnen- en buitenland en...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2016/70403.pdf
Wladimirlaan 1 BK-2015-01

Wladimirlaan 1.
Over de eerste bewoner van het huis, Joseph Jacobson. Zijn familie en zijn werkkring.
Auteur: Gerard Hoogendijk

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/10-2015/69155.pdf
Zilverberg, het gezin BK-2015-18

Het gezin Zilverberg
Vanaf 1932 woonde het gezin Zilverberg in Bussum. Vanaf zomer 1942 moesten joden naar Amsterdam verhuizen. Het gezin werd daar op 26 januari 1943 ingeschreven. Op 25 mei 1943 zijn de ouders met de jongste dochter vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2015/69555.pdf