Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 52

Om meer informatie te lezen over een bepaald item klikt u op het linkje in de tweede kolom. Gaat het om een publicatie dan vindt u onderin het scherm een bijlage in PDF formaat met de hele tekst van dat artikel.


Afbeelding Titel Archiefnummer Beschrijving
Prins Hendrikpark, het ontstaan van het, deel1 BK-2020-26

Vanaf 1674 werden de hoge gronden rond de vesting Naarden afgegraven en het zand werd via sloten afgevoerd. In 1773 waren de afzandingen al diep in Bussums grondgebied. Er was een verbindingssloot voor de afvoer van zandschepen met een rode brug.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80640.pdf
Zachte witte Spaansche zeep BK-2020-03

Deze zeep werd van 1837 tot 1848 gemaakt in een fabriek aan de Huizerweg 3
Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2020/80450.pdf
100 jaar geleden: Olympische Spelen! BK-2020-32

De OS 1920 in Antwerpen kregen nog maar weinig belangstelling. De enige vrouw uit Nederland die deelnam was Rie Beisenherz. Met haar vader reisde ze naar Antwerpen. Ze werd derde bij de voorronde van het zwemmen en was meteen uitgeschakeld. Na haar huwelijk verhuisde ze naar de Bussumse...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80645.pdf
100 jaar Volksuniversiteit Naarden-Bussum: het begin BK-2020-34

In 1920 werd de VU opgericht in het chique hotel Nieuw Bussum. De eerste bijeenkomst was in Concordia. Naast cursussen en lezingen waren er ook concerten. Katholieken, rechtzinnige protestanten en arbeiders werden niet bereikt
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80647.pdf
100 jaar Volksuniversiteit Naarden-Bussum: vanaf 1945 tot heden BK-2020-41

Het ledental verdubbelt zich tot 1500. Nog steeds weinig jeugd en arbeiders. Minder belangstelling als de televisie opkomt. Muziek en recitals trekken wel. In 1967 wil men de VU opheffen, maar ik de jaren 70 gaat het weer beter. VU N-B krijgt een eigen onderkomen. Samenwerking en nieuwe manieren...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80728.pdf
100 jaar Volksuniverstiteit Naarden-Bussum: de periode 40-45 BK-2020-39

Volksuniversiteiten werden in 1940 al onder toezicht gesteld. Sprekers en onderwerpen moesten goedgekeurd worden. De VU N-B ging net zoals de meeste VU’s de hele periode door. De activiteiten trokken veel cursisten.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80726.pdf
75 jaar bevrijd BK-2020-17

Over het wedervaren van de Joodse gemeente in Bussum, de Gedenkroute in GM die pas later dit jaar ten doop gehouden kan worden, het Vetterhuis, over goede Duitsers en over de verzetsheldenplaquette waar straten naar vernoemd zijn. Allemaal artikelen in het Bussums Historisch Tijdschrift met als...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80598.pdf
Bonger, Jo, in Bussum BK-2020-31

Jo Bonger, weduwe van Theo van Gogh, vestigde zich in 1891 met zoontje en met schilderijen, tekeningen en brieven van Vincent van Gogh in villa Helma in Bussum. Zij trouwde met haar pensiongast nadat ze in 1901 aan de Regentesselaan de villa Eikenhof hadden laten bouwen.
Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80644.pdf
Bouvy Zout in Muiden BK-2020-52

In Muiden zijn van oudsher zoutketen geweest die zout bereidden. In 1838 werd J.J. Bouvy eigenaar van de enig overgebleven zoutkeet. Vanaf 1933 werd het onder het bewind van twee zonen een modern bedrijf. Na 1945 kwam het bedrijf moeilijk op gang. Het bedrijf stopte in 1969. In 1974 werd het...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80739.pdf
Brinklaan (haven) BK-2020-09

De haven van Bussum
Verkorte weergave van een artikel van P. Soetens uit 1981 over de oude en nieuwe haven. De nieuwe haven werd in 1939 gedempt.
Correctie: het onderschrift bij de tekening moet zijn: De nieuwe haven in de jaren ’20.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80484.pdf
Brinklaan 40a (document) BK-2020-11

Honderd jaar geleden. Maart 1920
Over de bouw van de O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Bussum, ofwel Maria- of Koepelkerk.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80486.pdf
Bruijn,Cas de, een bijzonder mens BK-2020-20

Cas de Bruijn (1926-2004) was de laatste boer in de vesting Naarden. Tot 1963. Daarna werd hij de laatste straatveger. Hij was een bekende Naarder. In 2020 werd een pad net buiten de vesting naar hem vernoemd.
Aleid Hamelink

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80601.pdf
Bussum en Caterham, 1948-1952 BK-2020-07

Over de sportieve uitwisseling tussen deze twee plaatsen.
Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80482.pdf
Buurtschap Crailo, de Bussumse geschiedenis (deel 6) BK-2020-02

In de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw bouwt Bussum ‘gaardes’, ‘hoven’ en flatgebouwen in zuidelijke richting tot vlak bij het kazerneterrein.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2020/80449.pdf
Clinge Doorenbos. Jan Jaap BK-2020-05

Jan Jaap Clinge Doorenbos (1916-1939) was leerling-piloot bij de K.L.M. en in 1939 sergeant-vlieger, zoon van het artiestenechtpaar Clinge Doorenbos. Zijn militair toestel stortte 22 november 1939 neer nabij Hillegersberg. Hij werd begraven op de Oude Begraafplaats te Naarden.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80480.pdf
De Geuzen van de Geuzenhof BK-2020-16

Vijf leden van de Geuzengroep Bussum werden op 15 september 1941 door verraad gearresteerd; 4 van hen kwamen om in het concentratiekamp. Korte levensbeschrijvingen van de 5. In 2006 werden twee paden in een nieuw wijkje in de Westereng Geuzenhof genoemd.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80597.pdf
De mythe van de Muiderkring BK-2020-47

Het schilderij Neêrlands Dicht’ren rei uit 1852 toont een gezelschap dat nooit in die samenstelling bijeen is geweest. Deze Muiderkring werd bedacht als symbool van nationale eenheid, waar het katholieke zuiden en protestantse noorden één natie vormen. Op het schilderij krijgt de (katholieke)...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80734.pdf
De Oosterspoor BK-2020-01

De Oosterspoor die in 1874 door het Gooi werd aangelegd en waarlangs in Bussum een station kwam, diende vooral om Amsterdam met het oosten te verbinden, maar het verloste ook de Gooise plaatsen uit hun isolement.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2020/80448.pdf
De vesting Naarden in 1926 BK-2020-25

Drie foto’s uit Naarden met uitgebreide onderschriften uit De Prins der Geïllustreerde Bladen van 1926/1928. Aanleiding: Naarden wordt in 1926 opgeheven als vesting.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80639.pdf
Duitse kinderen op Oud-Bussem BK-2020-44

In de zomer van 1916 verbleven 530 kinderen uit Duitsland gedurende 6 weken op Oud-Bussem. Volwassenen uit Nederland en Duitsland zorgden voor een onbezorgde vakantie. Een begeleider schreef een verslag met veel foto’s.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80731.pdf
Franse Kampweg (Bantam) (publicatie) BK-2020-22

De Turkse tent op Bantam
Schaep en Burgh eigenaar kocht in 1731 een aansluitend stuk woeste grond waarop hij in 1744 op een heuvel een Turkse tent liet plaatsen. In 1877 lieten erfgenamen naast de heuvel Huize ‘Bantam’ bouwen en noemden het landgoed Bantam. Ze plaatsten een stalen...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80603.pdf
Honderd jaar geleden. Mei 1920 BK-2020-21

Op 1 mei 1920 wordt een betonnen bank aan de gemeente Bussum aangeboden door de afd. Naarden-Bussum van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Burgemeester De Bordes spreekt tenenkrommende woorden voor actievoerende vrouwen.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80602.pdf
Huizerweg 51, oude nummering, publicatie BK-2020-42

Het onverwachte kind van een 100-jarige
In 1917, toen de gemeente Bussum 100 jaar bestond, wordt de komst van het eerste ouden-van-dagen huis aangekondigd. De Godelinde-stichting krijgt van de gemeente 100.000 gulden en bouwt aan de Huizerweg een bejaardenhuis. In 1968 en in 1990 werden de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80729.pdf
Instituut Gooiland in en rond de oorlog BK-2020-19

De Gooilandschool werd door Nederlandse, Duitse en Canadese militairen bezet. De school zet het onderwijs zoveel mogelijk voort. 7 september 1946 gaat de school weer officieel open.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80600.pdf
Jaap Lamberton, illustrator BK-2020-38

Bussumer Jaap Lamberton was tekenaar/illustrator bij Marten Toonder Studio’s. Hij had er geen opleiding voor gevolgd. Hij overleed in 1991 op 45-jarige leeftijd in zijn atelier aan een hartaanval. In 1993 kreeg hij postuum de Woutertje Pieterse Prijs.
Ben Koning

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80725.pdf
Jonge, Hen(d)rik Hooft de BK-2020-06

Deze Hooft was van 1707 tot zijn dood in 1717 baljuw van Gooiland en Drost van Muiden. Voorbeelden uit de beschrijving van zijn nalatenschap.
Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80481.pdf
Joodse school in Bussum BK-2020-18

Tijdens de bezetting wordt vanaf 1941 op twee adressen, Mecklenburglaan 14 en Willemslaan 19, later op één adres, in Bussum een Joodse school in stand gehouden met Joodse leraren. Het hoofd der school ,Isaak Vissel, met beide zonen worden na onderduik vlak voor de bevrijding opgepakt, maar...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80599.pdf
Juncker,J.C., Meester-zadelmaker BK-2020-51

J.C. Juncker werd vroeg wees en werd zadelmaker. Eerst in Amsterdam, daarna in Muiden. In 1848 hielp hij brand te blussen na een kruitontploffing. Kleinzoon Jan werd in 1919 oprichter van de Juncker Rijwielfabriek.
Margreet de Broekert

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80738.pdf
Kapelstraat in Bussum (deel 1) BK-2020-45

200 jaar geleden was de Kapelstraat een zandweg met een r.k. kapel. In 1828 werd daar een Ned. Hervormd kerkje bij gebouwd. In 1878 kon er een predikant aangesteld worden. Simon Hendrik Veer, oud-kapitein, was actief als ouderling.
Gerard Hoogendijk

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80732.pdf
Kapelstraat in Bussum (deel 2) BK-2020-46

Simon Hendrik Veer, oud-kapitein en ouderling in de Ned. Hervormde gemeente, was bestuurlijk actief in zeevaartkringen en kwam in Bussum wonen in de villa die zijn schoonvader had laten bouwen en had bewoond. Kapel/kerkje werd in 1882 vergroot. Nadat in 1914 een nieuwe kerk aan de Huizerweg...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80733.pdf
Kegelen in Bussum; "9 hout" BK-2020-04

Over de kegelclubs die in Bussum waren.
Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2020/80451.pdf
Meentweg 44 (publicatie) BK-2020-15

Instituut Gooiland
Ten behoeve van de bewoners van de nieuwe villawijk Het Spiegel werd er in 1878 een jongenskostschool opgericht: Instituut Gooiland. In 1921 werd de school door de directeur eigenaar verkocht aan de Schoolvereeniging Instituut Gooiland. In 1929 werd de vernieuwde school...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Foto%26%23039%3Bs/01-2021/80596.pdf
Muiden in ‘De Prins’ BK-2020-24

Drie foto’s uit Muiden met uitgebreide onderschriften. Uit: De Prins der Geïllustreerde Bladen van 1926/1927.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80638.pdf
Muiden, een explosief stadje BK-2020-43

Behalve een kruitfabriek was het Muiderslot ooit een opslagplaats voor oorlogstuig en munitie. De stadsregering vroeg in 1807 koning Lodewijk Napoleon om aandacht. Bij de handelingen met explosieven zou bij een explosie de schade en aantal slachtoffers groot zijn.
Artikel uit 1987 van H.P...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80730.pdf
Muiderberg in oude tijden BK-2020-12

Gegevens over Muiderberg uit een boekje uit 1750, met aanvulling van Klaas Sierksma in 1988.
Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80487.pdf
Naarden viert geboorte van Juliana in 1909 BK-2020-30

Vier foto’s met onderschriften en begeleidende tekst uit het geïllustreerd tijdschrift Van Week tot Week uit 1909. Diverse festiviteiten in de vesting.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80643.pdf
Onhafhankelijksfeesten te Naarden BK-2020-08

Tekst en foto’s uit ‘De Prins’ van 23 mei 1914 t.g.v. 100 jaar bevrijding van de Fransen.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80483.pdf
Open Monumentendag 2020: Leermonumenten BK-2020-36

Het programma, dat grotendeels plaats vindt in het Willem de Zwijger College dat 100 jaar bestaat, wordt toegelicht.
Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80723.pdf
Over de Erfgooiers BK-2020-40

Foto met bijschrift uit 1914 van de eerste Erfgooiersvergadering sinds 1811 uit De prins der Geïllustreerde Bladen. Aankondiging lezing over erfgooiers en overzicht boeken over erfgooiers.
N.B.Vanaf deze datum beslaat de rubriek ‘Uit de geschiedenis van Gooise Meren’ in BussumsNieuws,...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80727.pdf
Prins Hendrikpark, het ontstaan, deel II BK-2020-27

Toen de spoorlijn aangelegd was en het Station Naarden-Bussum in 1874 werd geopend kocht de “Gooische Bouwgronden Mij” die 11 hectare om er woningen te gaan bouwen.
Bij het projecteren van de wegen liet gemeente-architect J.F. Everts zich enigszins leiden door de uit Engeland overgewaaide...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/02-2024/88450.pdf
Randweg 203 (publicatie) BK-2020-33

Heidezicht
Eind twintiger jaren van de vorige eeuw pachtte de familie Van Rosmalen een stuk grond aan de rand van de hei, vlak bij het militair terrein. Aanvankelijk was het een amusement locatie, later kwam er een speeltuin bij. In de oorlogsjaren was het een uitgaansgelegenheid voor de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80646.pdf
Reizen met de trekschuit BK-2020-28

In 1640 werd de trekvaart tussen Muiden en Naarden gegraven. Het werk werd in zes weken gedaan. De trekvaart Muiden-Amsterdam was in de jaren daarvoor gereedgekomen. Tot 1859 was er een geregelde trekschuitverbinding tussen Naarden en Amsterdam. In Muiden moest men overstappen.
Ayla Blüm...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80641.pdf
Sanatorium Hoog Laren BK-2020-49

Eduard E. Cuypers ontwierp het sanatorium in Blaricum in chaletstijl. In 1903 werd het in gebruik genomen. Later werd het een verpleeghuis en in 1990 werd op de plek ziekenhuis Gooi-Noord gebouwd.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80736.pdf
Sint Vitusstraat 4 (oude nummering) BK-2020-35

De Broeders van Maastricht in Bussum
Vanaf 1911 gaven de broeders les aan de Willibrodus- en St. Vitusschool en kwam er een Broederhuis. Hun werk hier stopte in 1960. Het is één van de onderwerpen in het Bussums Hist. Tijdschrift van september met als thema: Leermonumenten.
Nol...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80722.pdf
Sport, voetbal, BFC 100 jaar: de eerste jaren BK-2020-37

In 1920 begon de voetbalclub als ‘Door Vrienden Verenigd’ met de competitie. Hetzelfde jaar werd de naam Bussumsche Football Club (BFC). Het terrein bij de watertoren werd verwisseld door een terrein bij het hertenkamp. In seizoen 1923-1924 kreeg men speelruimte op het nieuwe sportpark Meerweg...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80724.pdf
Talmalaan 2 BK-2020-29

De zwerftocht van Kindervreugd
Kindervreugd, de eerste christelijke kleuterschool in Bussum, werd in 1929 opgericht. De school verhuisde vele keren en de kinderen zaten soms in drie verschillende gebouwen. In 1960 kwam er een eigen gebouw aan de Min. A.S. Talmalaan. In 1985 fuseerde de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80642.pdf
Uit de Bussumsche Kerkbode BK-2020-10

Korte beschrijving en opmerkelijke zaken in de jaargang 1929 van kerkbode van de Hervormde gemeente.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/12-2020/80485.pdf
Van Bussum naar Naarden (maar niet met de bus) BK-2020-50

Inwoners van de Vesting Naarden moesten om Bussum te bereiken vroeger een flinke omweg maken. Om station Naarden-Bussum te bereiken werd in 1879 de Kippenbrug aangelegd. Het verhaal staat in het zojuist uitgekomen Bussums Historisch Tijdschrift.
Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80737.pdf
Wandelkaartwoninggids Naarden-Bussum 1934 BK-2020-13

Over de plattegrond van Bussum en deel van Naarden met stratenregister en vermelding van te koop en te huur staande woningen met huur- en koopprijzen. Op de achterzijde plaatselijke advertenties.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80594.pdf
Zestig jaar geleden. 1960: TV naar Hilversum BK-2020-23

Vanaf 1960 gaan televisieactiviteiten van Bussum naar Hilversum omdat daar meer ruimte is voor nieuwbouw en woningen voor medewerkers zijn. In ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum zijn gebruiksvoorwerpen en foto’s uit de pionierstijd te zien.
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80637.pdf
Zeventig jaar geleden. Maart 1950 BK-2020-14

Over de naweeën van oorlog en bezetting en nieuwe initiatieven in Bussum
Hans Jonker

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2021/80595.pdf
‘Amandelbloesem’ was een geboortegeschenk BK-2020-48

Het schilderij Amandelbloesem schilderde Vincent van Gogh voor zijn naamgenoot en neef die net geboren was. Na zijn dood en de dood van zijn broer ging het schilderij mee naar Bussum. In 1957 verkocht Vincent-Willem het schilderij aan het Van Gogh museum.
Eric Bor.

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80735.pdf