Zoekmenu

Aantal objecten gevonden: 52

Om meer informatie te lezen over een bepaald item klikt u op het linkje in de tweede kolom. Gaat het om een publicatie dan vindt u onderin het scherm een bijlage in PDF formaat met de hele tekst van dat artikel.


Afbeelding Titel Archiefnummer Beschrijving
Zwemstadion Naarden leverde zwemkampioenen BK-2021-15

Korte beschrijving van het Zwemstadion in Naarden aan de Amersfoortsestraatweg dat van 1938 tot en met 1987 in gebruik is geweest en van de internationale successen van de wedstrijdzwemsters uit Naarden en Bussum van 1955 tot 1965.

Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80985.pdf
Zweed, Frits BK-2021-05

Het leven van Frits Zweed
Frits Zweed (1939-2020) werd blind geboren. Vanaf 1960 had hij een sigarenwinkel aan de L. Hortensiuslaan in Naarden. Vanaf 2008 woonde hij in Bussum en wist zijn weg te vinden door stappen te tellen. Om niet afgeleid te worden droeg hij een bord met ‘Niet...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80796.pdf
Verkeerschaos op de hei in 1881 BK-2021-44

Na het bezoek van koning Willem III en Koningin Emma aan de draverijen op de Bussumse hei ontstond een enorme verkeerschaos.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82412.pdf
Vereniging voor Huisvrouwen BK-2021-28

Verlangt de huisheer niet dat zijn eega meer is dan de verzorgster van zijn kroost?
Beschrijving van het jubileum van de Bussumsche Vereeniging van Huisvrouwen.
Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82530.pdf
Tussen Huizerweg en Ceintuurbaan BK-2021-16

Aankondiging en korte inhoudsbeschrijving van Bussums Historisch Tijdschrift over de Godelindebuurt dat deze week verschijnt. (BHT 37.1) Genoemd worden de bouwexplosie die volgde op het opheffen van de verboden kringen, de arbeiderswoningen, de Gooische Boer, de schoensmeerfabriek Jumbo en de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80988.pdf
Theosofisch Lyceum werd Goois Lyceum BK-2021-02

Het Lyceum was vanaf 1928 op landgoed Drafna in Naarden gevestigd. In 1941 werd het op last van de Duitse bezetter gesloten. Onder Duits beheer mocht het schooljaar afgemaakt worden. In villa De Beuk in Bussum werd het onderwijs op particuliere basis voortgezet. Na de oorlog werd het onderwijs...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80793.pdf
Tamminga Elly, kubisme met een menselijk gezicht BK-2021-11

Korte levensschets van de Bussumse schilderes Elly Tamminga. Bij haar overlijden bevonden zich in haar huis, villa De Wingerd (Meerweg 12) niet minder dan 1100 schilderijen, tekeningen en linosneden, die allemaal zijn nagelaten aan de Vereniging Rembrandt.

tekst: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80979.pdf
Schimmel, H.J. BK-2021-24

Geëerd met het verkeerde boek
Hoe de H.J. Schimmellaan van 1906 tot 1917 de verkeerde naam had. Tevens korte levensbeschrijving van H.J. Schimmel.

Door Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81308.pdf
QR-code door het oude tv-dorp Bussum BK-2021-40

Om er aandacht aan te besteden dat de televisie 70 jaar geleden in Bussum begon, is er een QR-route door het dorp gemaakt die de betekenis van de verschillende locaties voor de geschiedenis van de tv duidelijk maakt.

Auteur: Jan Schippers

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81856.pdf
Oud-Valkenveen BK-2021-06

Een sergeant-majoor op Oud-Valkeveen.
De uitspanning ontstond toen dagjesmensen vanaf 1882 met de Gooische stoomtram gemakkelijk naar Oud-Valkeveen konden komen. In 1921 werd Wiggert Kaptein eigenaar en kocht er land en strand bij en breidde de uitspanning uit. In 1957 namen zijn zonen Oud...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80797.pdf
Open Monumentendag 2021 BK-2021-36

Aankondiging van activiteiten ter gelegenheid van Open Monumentendagen 2021.

Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81852.pdf
Ooit waren er drie goede Muidense scheepswerven, deel 1 BK-2021-26

De geschiedenis van de Muidense scheepswerven. Het eerste deel behandelt de periode van 1653 tot en met 1906.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81310.pdf
Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 BK-2021-39

Het Willem de Zwijger College werd in 2020 honderd jaar.
Korte beschrijving van de geschiedenis van het Willem de Zwijger College

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81855.pdf
Napoleon en generaal Kraijenhoff in Naarden BK-2021-12

Beschrijving van het bezoek van keizer Napoleon aan Muiden en Naarden op 21 oktober 1811 en het respect dat Napoleon voor Kraijenhoff had. Ook de belegering van de door de Fransen bezette vesting Naarden door Kraijenhoff in 1814 komt aan bod.
Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80982.pdf
Muiderberg had ooit een sterrenwacht BK-2021-45

In Muiderberg is in 1968 een schuilkelder omgebouwd tot sterrenwacht. Deze heeft tot eind jaren 90 bestaan.

Auteur: Jos Gunneweg van Monumentaal en Historisch Muiderberg

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82413.pdf
Monumenten Dagen 2021 BK-2021-35

Mijn monument is jouw monument
Aankondiging van het nieuwe Bussums Historisch Tijdschrift met uitleg van het thema en korte inhoudsbeschrijving.

Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81851.pdf
Lorentz en Einstein in Bussum BK-2021-01

Hendrik Lorentz en zijn vrouw logeerde in de herfst van 1916 in een Bussums hotel. Einstein, die in Leiden was, kwam een dagje wandelen, waarbij de Gooische Boer en de Trapjesberg bezocht werden.
Tom Koornwinder

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80792.pdf
Hosman, Ben, kunstschilder, beeldhouwer en culinair restaurateur BK-2021-49

De voormalige eigenaar van Warmolts, Ben Hosman, was ook beeldhouwer en kunstschilder. Korte levensbeschrijving van Ben.

Auteur: Klaas van Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82417.pdf
Honderdtwintig jaar geleden leefden er al mensen in het Gooi BK-2021-46

Archeologische vondsten bewijzen dat Neanderthalers het Gooi al bezochten. Kort bewoningsgeschiedenis van het Gooi.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82414.pdf
Hondenkarren in het Gooi BK-2021-29

Korte historie van het gebruik van hondenkarren naar aanleiding van een ingezonden brief in de Bussumsche Courant met de oproep niets te kopen van mensen die hondenkarren gebruiken.
Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82531.pdf
Het gemaal van Mussert BK-2021-08

Voor dat de Afsluitdijk was gebouwd was de waterstand in Muiden en de Vecht vaak te hoog bij krachtige wind uit het noorden en westen. In de jaren 20 van de 19e eeuw meenden deskundigen dat in Muiden een gemaal nodig was om overtollig water weg te pompen. Hoofdingenieur Anton Mussert van de...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80799.pdf
Henny Hendrikse, fotograaf en verzetsman BK-2021-07

Henny Hendrikse (1907- 1972) begon op zijn 21ste een fotozaak op Brinklaan 101. In 1935/36 kwam Foto Henny op Brinklaan 70a. Tijdens de bezetting maakte hij microfilms van materiaal dat een verzetsgroep aanleverde. Hij maakte tijdens de oorlog foto’s en moest in 1943 onderduiken. Op 5 mei 1945...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80798.pdf
Hamers, Flip BK-2021-27

Drie keer Flip Hamers
Flip Hamer bespreekt zijn opa, die architect was, zijn vader, die kunstschilder was, en zichzelf.
Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82529.pdf
Gemengd zwemmen in 1939 BK-2021-23

Over een gezamenlijke verklaring van de pastoors in het Gooi waarin zij het gemengd zwemmen afkeuren.

Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81307.pdf
Fastenhout, Geert van BK-2021-03

Eenvoudige maar verfijnde schoonheid
Bussum Geert van Fastenhout (1935-2016) woonde tot 1957 in Bussum. Hij werd kunstschilder en gebruikte vanaf 1973 donkere kleuren, strak op het doek: abstracte geometrische kunst. Vooral in Japan waardeerde en waardeert men zijn schilderijen.
...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80794.pdf
Eslaan 14 BK-2021-51

Van koetshuis tot autobedrijf
Het pand Eslaan 14 was ooit het koetshuis van de ernaast gelegen villa Soerabaja. In 1908 vestigde zich er een bedrijf in dat rijtuigen verkocht. Langzaamaan werden de rijtuigen vervangen door automobielen. Nu is het een autobedrijf.

Auteur: Eric Bor...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82419.pdf
Een klein zwart stoomtrammetje met een hijgende locomotief BK-2021-19

De 88-jarige mevrouw Aubrey Beauchamp uit Californië beschreef in een blad voor Nederlandse immigranten herinneringen aan haar jeugd in het Gooi. Citaten uit haar artikel.

Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81168.pdf
Diemerdijk van 1400-1850 BK-2021-04

De Diemerdijk was in de 15e eeuw 30 km lang en liep ten westen van Muiden richting Weesp en daarna ten noorden van het Naardermeer. In de eeuwen daarna werd de dijk op verschillende manieren aangetast en weer beschermd. Nadat de Afsluitdijk was voltooid verloor de dijk haar functie.
Jan...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/03-2021/80795.pdf
De Wilhelminafontein was een geschenk van de burgerij BK-2021-20

Beschrijving van het kroningsfeest in 1899 en de onthulling van de Wilhelminafontein, een geschenk van de Bussumse burgerij ter ere van de kroning van de 18-jarige prinses Wilhelmina tot koningin. Tevens een beschrijving van de fontein en de erop afgebeelde symbolen.
N.B. Ten onrechte...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81169.pdf
De Westbatterij was onderdeel van de stelling van Amsterdam BK-2021-42

Korte geschiedenis van de Westbatterij in Muiden.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81858.pdf
De vlootschouw van vissersboten op de Zuiderzee in 1900 BK-2021-38

Beschrijving van het bezoek van koningin Wilhelmina aan de Muider vissersvloot in 1900.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81854.pdf
De verdediging van het middeleeuwse Muiderslot BK-2021-21

Aandacht voor het probleem van de ‘dode hoek’ bij de verdediging van middeleeuwse kastelen en van het Muiderslot in het bijzonder.

Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81173.pdf
De Tafelberg is een eeuwenoud uitkijkpunt BK-2021-10

De Tafelberg was ooit een uitkijkpunt voor jagers en soldaten en als er een vuur werd ontstoken een baken voor de scheepvaart. Later werd er een waterreservoir ingebouwd en werd het een toeristisch uitkijkpunt.
Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80978.pdf
De laatste erfgooiers op Oud Bussem BK-2021-43

Korte geschiedenis van de familie Van Eijden op de boerderij Oud Bussem.

Auteur: Klaas Oosterom

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81859.pdf
De Hamburger Postwagen BK-2021-32

Geschiedenis van de postkoetsverbinding tussen Naarden en Hamburg tussen 1664 en 1831.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81848.pdf
De Grote of Sint-Nicolaaskerk te Muiden BK-2021-17

Beschrijving van de Grote Kerk, het oudste monument van Muiden. De geschiedenis, het exterieur en het interieur komen aan bod.

Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80989.pdf
De Florisboom bij Muiderberg BK-2021-34

De teloorgang van een levend monument.

Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81850.pdf
De Broshuizen BK-2021-47

Op de voormalige locatie van de firma Broshuis in de Naarderstraat in Muiden zijn starterswoningen gebouwd. Korte geschiedenis van het bedrijf dat laadbakken voor vrachtauto's construeerde.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82415.pdf
Comeniuslaan 10, Naarden BK-2021-41

Een 'moskee' aan de Comeniuslaan
De geschiedenis van een gebouw waar zich nog regelmatig moslims met een bidkleedje onder hun arm melden, die er moeilijk van te overtuigen zijn dat het geen moskee is.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81857.pdf
Café Ome Ko was De Gooyse Boer BK-2021-52

Het pand van Café Ome Ko op de hoek van de Naarderstraat en de Herengracht in Muiden heeft een lange geschiedenis. Ooit heette het 'De Gooyse boer'. Korte geschiedenis van het pand.

Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82420.pdf
Café Americain werd in Bussum getekend BK-2021-18

Korte schets van leven en werk van de architect Willem Kromhout en met name van zijn verblijf in Bussum van 1901 – 1903. Hij tekende toen het interieur van Café Americain in het eerder door hem ontworpen American Hotel in Amsterdam. Daarnaast aandacht voor de gebouwen die hij in die tijd in...

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81167.pdf
Bussums Historisch Tijdschrift: Bussum en de televisie BK-2021-50

Korte beschrijving van de inhoud van Bussums Historisch Tijdschrift van december 2021 dat grotendeels gewijd is aan Bussum en de televisie.

Auteur: Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82418.pdf
Brinklaan 86 BK-2021-48

Dodelijke schietpartij in de Orangeboom in 1787
In de herberg die later De Rozenboom zou heten op de plek waar nu Bel Ami zit, werd in 1787 een moord gepleegd. Verslag van die gebeurtenis.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82416.pdf
Bouw van motorboten en plezierjachten BK-2021-30

Vervolg op 'Ooit waren er in Muiden drie goede scheepswerven. Deze episode vertelt hoe het verder ging met de scheepswerf Schouten tot en met het einde van dit bedrijf. Verder over opvolger Van Vliet en het einde daarvan.
Auteur: Ayla Blüm

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82532.pdf
Beerensteinerlaan 60 (publicatie) BK-2021-14

De geschiedenis van het Vituscollege
Het stichten van de school door de paters Kruisheren in 1955, de start op de Willemslaan, de bouw van de school in de tuin van villa Berkenheuvel, de uitbreiding en de aanvullende bouw tot en met 2019.

Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80984.pdf
Bazel, Het ontwerptalent van Karel de BK-2021-09

Korte levensschets van de Bussumse architect Karel de Bazel. Hij ontwierp talrijke woningen in o.a. het Brediuskwartier, het Vondelkwartier en in de Godelindebuurt.
Naast bouwmeester was hij een toonaangevend binnenhuisarchitect en glasontwerper.
Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80961.pdf
Bauer,Willem Cornelis, de architect van Walden BK-2021-31

Korte levensbeschrijving van de architect en schilder Willem Bauer.
Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Voorwerpen/11-2021/81847.pdf
Bauer, Marius BK-2021-37

Een droombeeld waarvan de kleuren nooit zullen verflauwen.
Korte levensschets van de schilder Marius Bauer

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81853.pdf
Amersfoortsestraatweg 43 BK-2021-33

Herberg De Gooische Boer was in trek bij jong en oud.
Beknopte geschiedenis van herberg De Gooische Boer.

Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/11-2021/81849.pdf
Albert C. Neuhuijslaan 1(document) BK-2021-22

De Indonschool te Bussum bestaat 70 jaar
De geschiedenis van de Indonschool.

Nol Verhagen

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/06-2021/81306.pdf
Adriaen Anthoniszoon van Alcmaer gaf Muiden vorm BK-2021-13

Korte levensbeschrijving van de vestingbouwer Adriaen Anthoniszoon van Alcmaer, die in de zestiende eeuw werkte aan de wallen aan het Muiderslot en de fortificaties van Muiden. Hij ontwierp het stratenpatroon van Muiden.

Henk van Ginkel

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/04-2021/80983.pdf
Bauer, Willem Cornelis, architect van Walden BK-2021-31A

Willem Cornelis Bauer ontwierp als architect de hutten op Walden en enige villa's in Bussum en Aerdenhout. In Amerika was en is hij bekend als kunstschilder.
Auteur: Eric Bor

https://database.historischekringbussum.nl/sites/default/files/objects/attachments/Documenten/01-2022/82533.pdf